BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

brak naborów trwających

Nabory zakończone:

Nabór na stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. kadrowych
Nabór na stanowisko pracy główny księgowy
Nabór na stanowisko starszego referenta


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach