BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds.Pracy Socjalnej w Filii nr 7 2019-03-01)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii nr 7 2019-03-01)

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Dziale Organizacyjnym 2019-01-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Zespole Informacji i Obsługi w Filii nr 6 2019-01-24)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Sekcji Informatyzacji 2018-12-21)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5 2018-12-21)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 4 2018-12-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Personalnym 2018-12-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5 2018-12-04)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym 2018-10-29)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w DB 2018-08-27)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Informatyk w Sekcji Informatyzacji 2018-08-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Sekcji Informatyzacji 2018-08-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 1 2018-07-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Sekcji Projektów 2018-07-27 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Pomocy Dzieciom II 2018-07-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Pomocy Dzieciom 2018-07-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 2 2018-07-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Zastępca Kierownika Zespołu ds.Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2018-06-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Pomocy Bezdomnym 2018-06-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Sekcji Zamówień Publicznych 2018-06-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent do Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 6 2018-05-29)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii Nr 1 2018-05-29)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Dziale Organizacyjnym 2018-05-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii Nr 9 2018-05-09)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii Nr 1 2018-04-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor – Specjalista ds. Organizacji Wsparcia w DS 2018-04-23)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Usług i Świadczeń w Filii Nr 1 2018-04-11)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii Nr 5 2018-04-03)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent do Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 4 2018-03-26)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Sekcji Zamówień Publicznych 2018-03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym 2018-03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Personalnym 2018-03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 2018-03-05)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii Nr 4 2018-02-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor-terapeuta uzależnień w Klubie Integracji Społecznej 2018-02-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Sekcji Informatyzacji 2018-02-01)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2018-01-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 2018-01-26)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Konsultant Prawnik-SP 2018-01-22)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii Nr 4 2018-01-05)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w F-8 2017-12-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Konsultant Prawnik–SP 2017-11-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (kierownik DR 2017-11-07)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik DD 2017-08-09)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (stanowisko urzędnicze SI 2017-08-08)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Specjalista DK 2017-08-08)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (INSPEKTOR DM 2017-07-19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (referent F5 2017-06-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik DM 2017-06-08)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (INSPEKTOR DN 2017-06-01)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Księgowy FK 2017-05-12)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Problemowego ds.Rodzin i Osób Bezrobotnych F4 2017-05-12)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Problemowego ds.Osób Starszych i Niepełnosprawnych F4 2017-05-12)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Główny Specjalista 2017-04-03)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Referent DR 2017-03-24)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Podinspektor DR 2017-03-24)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Inspektor-DB 2017-03-08)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor-Psycholog IS 2017-03-06)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds.Pracy socjalnej F3 2017-02-24)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds.Pracy Socjalnej F8 2017-02-24)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Główny Specjalista DG 2017-01-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (INSPEKTOR DI 2017-01-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Główny specjalista - Kierownik placówek 2017-01-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (PODINSPEKTOR – SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WSPARCIA 2016-12-27)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik SR 2016-11-07)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Działu Rewitalizacji Społecznej 2016-10-31)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (referent F7 2016-10-14)
nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (księgowy 2016-09-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (KSIĘGOWY 2016-07-22)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (REFERENT w Filii nr 9, 2016-06-07)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (PODINSPEKTOR – TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 2016-06-06)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (PODINSPEKTOR – DORADCA ZAWODOWY 2016-06-06)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Księgowy FK 20.05.2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2016-05-17 Kierownik Zespołu ds.Pracy Socjalnej)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (INSPEKTOR DI 2016-05-04)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2016-05-04 Referent DO)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Główny Specjalista DG 2016-04-25)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (GŁÓWNY SPECJALISTA DG 2016.04.11)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Podinspektor DG 2016-03-31)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (główny specjalista w Sekcji Kontroli Wewnętrznej 2016-03-21 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik DN 2016-02-26)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Podinspektor DG 2016-02-26)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Podinspektor w SZ 2016-02-12)
INSPEKTOR ds. polityki informacyjnej 2016-02-05
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( Podinspektor DG -2016-02.05)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Referent DG 28.12.2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Księgowy 2015.11.26.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( referent DD 2015-11-23)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu F1 2015-07-31)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -podinspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (15.01.2015 Inspektor DG)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (12.12.2014 Inspektor)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2014-09-03 Kierownik Zespołu ds. pracy socjalnej w Filii nr 7)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2014.04.14 Kierownik Zespołu ds. pracy socjalnej w Filii nr 9 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2014-03-14 Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w MOPS w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (14.02.2014 Kierownik Działu Koordynacji Pracy Filii)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( 27.01.2014 podinspektor w Sekcji ds. Informatyzacji )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (13.12.13 Kierownik Zespołu ds. usług i świadczeń w Filii nr 9 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (13.12.13 Z-ca Kierownika Zespołu ds. usług i świadczeń w Filii nr 9 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (13.12.13 Kierownik Zespołu ds. pracy socjalnej w Filii nr 9 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (13.12.13 Kierownik Zespołu ds. pracy socjalnej w Filii nr 1)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Działu Rehabilitacji 3.06.2013)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (podinspektor prawnik)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Działu Rehabilitacji)


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach