Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Służby Zdrowia i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EL-6/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-5/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Warunków (Nr ref. 07-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości (Nr ref. 06-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-4/19)
Nabór na wolne stanowisko Specjalista w Sekcji ds. Kontroli Usługw Dziale Nadzoru Transportu – 1 etat (Nr ref. 05 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (dział socjalny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 opiekun medyczny
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ( specjalista ds administracyjno-technicznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Sekretariacie w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Nowohuckie Centrum Kultury
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Dziale Organizacyjnym 2019-01-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Zespole Informacji i Obsługi w Filii nr 6 2019-01-24)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 pokojowa
Nabór na wolne stanowisko - instruktor terapii zajęciowej
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia: WIOLONCZELA – MUZYK TUTTI
Nabór Nr 1/2019 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FK-3/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Informatyk w Dziale Informatyki (Nr ref. 05-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 04-19) - 6 etatów
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Nauczyciel rytmiki
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 5–ZZM–2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Sekcji Kontroli Przewoźników i Infrastruktury w Dziale Obsługi Przewoźników i Infrastruktury – 2 etaty (Nr ref. 04 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Organizacji i Administracji – 2 etaty (Nr ref. 03 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla (Robotnik gospodarczy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia - GŁÓWNY KSIĘGOWY (1/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 (podinspektor)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-2/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (grafik Dział Imprez i Promocji)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Nauczyciel tańca baletowego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor – Ogrodnik miejski w Wydziale Zieleni – 3 etaty (Nr ref. 4-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 03-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-1/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Warunków w Sekcji Inwestycji Niedrogowych (Nr ref. 03-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 02-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Kadr i Płac – 1 etat (Nr ref. 01-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ( instruktor klub Zakole)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Systemu Informacji Miejskiej – 1 etat (Nr ref. 02 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik w Dziale Systemu Informacji Miejskiej – 1 etat (Nr ref. 01 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego (Główny Księgowy 25/40)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Księgowy 02.01.2019
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Warunków (Nr ref. 02-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Księgowości (Nr ref. 01-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Nr ref. 18/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (Radca prawny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 13 (Referent ds. płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Specjalista ds. Rozwoju Widowni i Sprzedaży)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Kierownik Działu Opiek.-Pielęgnacyjnego
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD (Nr ref. 64 -18) - 8 etatów
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Administracji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (pomoc nauczyciela)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w BursIE Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (KIEROWNIK GOSPODARCZY)
Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun Ekspozycji Muzealnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik ds. Nagłośnienia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik ds. Multimediów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskim Forum Kultury - KOORDYNATOR PROMOCJI I SPRZEDAŻY BILETÓW
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (DZIENNIKARSTWO)
Nabór na wolne stanowisko pracy "Kierownik gospodarczy" w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa Nr 62 im.komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (pomoc kuchenna)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 () Specjalista ds płacowo. kadrowych.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 () Konserwator 02 10 2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 () Referent ds adm/gosp.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (). Pracownik obsługi - konserwator.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 () Pracownik obsługi - sprzątająca/y.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 78 konserwator - etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 78 – sprzątająca/sprzątający
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 78 - konserwator
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (pracownik obsługi – sprzątająca/sprzątający)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 67- Pomoc nauczyciela
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 67- Pomoc kuchenna
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (sekretarz placówki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Nr 3 w Krakowie - GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nabór na wolne stanowisko pracy w II Liceum Ogólnokształcące ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (Nauczyciel języka hiszpańskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Administrator Systemów Informatycznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun Ekspozycji Muzealnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik ds. Nagłośnienia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w MLZPiT „Krakowiak” - Nauczyciel akompaniator
Nabór na wolne stanowisko pracy w MLZPiT „Krakowiak” - Nauczyciel tańca ludowego z przygotowaniem pedagogicznym
Nabór na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy Rzemieślnik - Kierowca w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Referent ds. Prawnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 r ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - konserwator - zastępstwo
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. promocji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Referent - Sprzedawca w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Muzealny w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 99 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 124 (nauczyciel informatyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 124 (nauczyciel fizyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 124 (edukacja dla bezpieczeństwa )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 100 (konserwator i stróż)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 124 (nauczyciel etyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 124 (nauczyciel geografii)
Nabór na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (Sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 młodszy opiekun
Nabór na wolne stanowisko pracy w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ( osoba sprzątająca, cały etat )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków SEKRETARZ
Nabór na wolne stanowisko pracy Referent Sprzedawca w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Księgowy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Pielęgniarka / Położna Żłobek nr 5
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 138 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds Zamówień Publicznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. remontów i inwestycji - Kierownik Działu Technicznego w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 - sprzątająca
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (nauczyciel – specjalista)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 185 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestrze Sinfonietta Cracovia - REFERENT DS. PROMOCJI, MARKETINGU I ORGANIZACJI WIDOWNI (2/2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestrze Sinfonietta Cracovia - REFERENT DS. ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ (1/2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 - nauczyciel przedmiotów zawodowych - informatyka
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w II Liceum Ogólnokształcące ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w IX Liceum Ogólnokształcące (SPRZĄTAJĄCA)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 - SPRZĄTAJĄCA
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (Główny Księgowy)

Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 95 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 78 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ( woźny 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 95 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 95 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 43 (nauczyciel wychowania przedszkolnego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 23 - Intendent
Nabór na wolne stanowisko pracy w II Liceum Ogólnokształcące ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia: KONTRABAS - LIDER SEKCJI / MUZYK SOLISTA (SC 3/2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia: ALTÓWKA - MUZYK TUTTI (SC 2/2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia: ALTÓWKA - LIDER SEKCJI / MUZYK SOLISTA (SC 1/2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków (4)- pielęgniarka 2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków (4)- ratownik medyczny 2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 - nauczyciel przedmiotów zawodowych - mechatronika
Nabór na wolne stanowisko pracy w Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 57 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 137 (kadrowa)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 137 (główna księgowa)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 137 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie (główna księgowa)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych (zastępstwo) z dnia 12kwietnia2016r
nabór na stanowisko pracy - nauczyciel języka angielskiego z dnia 9 marca 2016r)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. A. Kamińskiego ul. Lotnicza (GŁÓWNY KSIĘGOWY 25/40)

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (sekretariat szkolny)
Nabór na wolne stanowisko pracy - sprzątająca 0.5 etatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (remonty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 pokojowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 32-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 31-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (inspektor/specjalista) (Nr ref. 30-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy (starszy referent) w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 - psycholog
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskim Forum Kultury - SEKRETARKA
Nabór na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita (Główny Specjalista)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 63 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Sekcji Informatyzacji 2018-12-21)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Ewidencji Majątku (Nr ref. 62 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5 2018-12-21)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Windykacji (Nr ref. 61 -18) -2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Dziale Windykacji (Nr ref. 60 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 4 2018-12-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Personalnym 2018-12-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Zespole ds. Partnerstwa Publiczno -Prywatnego w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (10-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-46/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (sekretarka 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 27
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (psycholog szkolny 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (terapeuta pedagogiczny 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Zarządzania Infrastrukturą Wodną – 1 etat (Nr ref. 29-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 59 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty do spraw płac w Szkołe Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
Nabór na wolne stanowisko pracy - Pielęgniarka/Pielęgniarz – ½ etatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - pośrednik pracy - stażysta/pośrednik pracy - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii na stanowisko Kierownik Działu Fotografii i Technik Fotograficznych
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu Opiekuńczo - Terapeutycznego Nr 1 w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie - 22.11.2018
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-45/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. ekonomicznych (pełny wymiar czasu pracy tj. 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5 2018-12-04)
Nabór na wolne stanowisko pracy w IV Liceum Ogólnokształcące
Nabór na wolne stanowisko pracy w PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 (nauczyciel psycholog)
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Kubaturowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (nr 9-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Starszy Inspektor 1 etat (15.11.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru (Nr ref. 58-18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-44/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych (Nr ref. 57 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 56 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - pośrednik pracy - stażysta/pośrednik pracy - 8 etatów
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Zespole Zamówień Publicznych – 1/2 etatu (Nr ref. 28-ZZM-2018)
Nabór na stanowisko: instruktor prowadzący zajęcia cyrkowe
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (dział płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 - Zastępca kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 55 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta/ specjalista ds. rozwoju zawodowego - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-43/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - referent ds. uczniowskich
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-42/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (pomoc nauczyciela)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Zespole Mediów Elektronicznych Nr ref. 17/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Referent w Dziale Organizacji Imprez Sportowych Nr ref. 16/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym - Nr ref. 15/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego (Główny Księgowy 25/40)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - referent administracyjny oraz ds. archiwum
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-41/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (woźna/woźny)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Służby Zdrowia i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EL-40/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Instruktor K-O
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik Informatyk ds Serwisu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 54 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy - nauczyciel fizyki w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym 2018-10-29)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Specjalista w Zespole Marketingu Nr ref. 14/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Kierownik Działu Marketingu i Sponsoringu Nr ref. 13/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w MLZPiT „Krakowiak” - Specjalista ds. administracji
Nabór na wolne stanowisko pracy w BSP nr 2 Portier-konserwator
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem w Sekcji ds. Systemu Sterowania Ruchem (Nr ref. 53 -18) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem (Nr ref. 52 -18) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Prasowym – 1 etat (Nr ref. 51-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskim Forum Kultury - KOORDYNATOR PROMOCJI I SPRZEDAŻY BILETÓW
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskim Forum Kultury - REALIZATOR
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 50 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 1 etat (Nr ref. 27-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 Administrator systemów komputerowych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobku Nr 19 pielęgniarka położna
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-39/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Woźna z obowiązkiem sprzątania - 0,5 etatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (specjalista w dziale kadr)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego (Sekretarz szkoły – stanowisko ds. kadr i płac – 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-38/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-37/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 49 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii - Kierownik Działu Upowszechniania
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Nauczyciel tańca akrobatycznego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (woźny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji - SPECJALISTA DS. FINANSOWO - PŁACOWYCH
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (woźna/woźny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - nauczyciel zajęć teatralnych
Nabór na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 48-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 47-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 26-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (samodzielny referent)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (administrator sieci)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (informatyk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat (Nr ref. 25-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Pracownik ds. merytorycznych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ( Inspektor ds. administracyjnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobku Nr 19 pielęgniarka położna
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor klub Zakole 3/4 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Inspektor
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 - Pracownik ds. kadr
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - REALIZATOR
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (infprmatyk w dziale organizacyjnym)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (). Referent d/s adm/gospodarczych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. ewidencji i świadczeń - 9 etatów
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty - Nr ref. 12/2018
Nabór na wolne stanowisko Podinspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego (Nr ref. 46 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor - plastyk klub Zakole)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy samodzielny referent ds. administracyjnych (06.09.2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8 (kucharz)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Rękojmi i Gwarancji w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (nr ref 8-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta Klub Zakole
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 04.09.2018 - Specjalista
Nabór Nr 7/2018 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Dowodzenia Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel akrbatyki dla dzieci)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie sam.referent 03.09.18
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Finansowo - Księgowym – 1 etat (Nr ref. 24 -ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Budżetu w Zespole Planowania i Realizacji Budżetu – 1 etat (Nr.ref.23-ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel wychowania do życia w rodzinie 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel języka hiszpańskiego 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VIII Liceum Ogólnokształcącym - specjalista ds. BHP
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel rękodzieła)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Inspektor ds. kancelaryjnych
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-36/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida (kinooperator)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 18 - samodzielny referent
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (Kierownik gospodarczy)
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik Informatyk ds. Serwisu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (Główny Księgowy 1/2 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 (sprzątająca 22.08.2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy - Pielęgniarka/Pielęgniarz
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (księgowość)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (d/s kadrowo-administracyjnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 psycholog
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (śpiewu i nauki gry na gitarze)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel chóru)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel tańca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-35/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Praktycznego - samodzielny referent/sekretarz placówki
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Finansowo- Księgowym w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (SEKRETARKA)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 13 (księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru - ogółnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w DB 2018-08-27)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty - Nr ref. 11/2018
Nabór na wolne stanowisko Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji (Nr ref. 45 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (7-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 Referent
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY OPIEKUN W ŻŁOBKU
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (referent)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy referent ds. administracyjnych 08.08.2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (woźna/woźny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego nr 1
Nabór na wolne stanowisko pracy w MDK im. J. Korczaka - specjalista ds. organizacji imprez i aplikowania wniosków - 0,75 etatu.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia: KSIĘGOWY/KSIĘGOWA (SC 3/2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie - samodzielny referent
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 Opiekun
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Kubaturowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (6-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-34/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Kierownik Działu Marketingu i Sponsoringu Nr ref. 10/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Nauczyciel tańca akrobatycznego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel tańca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 22-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii - Referent / Specjalista ds. kancelarii i kadr
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 4 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita (Informatyk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Budżetu w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr.ref.21-ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Ewidencji Majątku i Rozliczania Inwestycji – 1 etat (Nr. ref. 20-ZZM-2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór nr 31139 z dn. 25.07.2018r)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (sekretarka)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 44-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty Nr ref. 09/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor klub Zakole 1/2 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor klub Zakole)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor Krzesławice)
Nabór na stanowisko Kierownik Domu nr 4 przy ul. Sudolskiej 7a MDDPS
Nabór na stanowisko Kierownik Domu nr 2 przy ul. Gurgacza 5 MDDPS
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (d/s kadrowo-administracyjnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora W Dziale Zamówień Publicznych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (5-ZIM-2018)
Nabór Nr 6/2018 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś (Pomoc kuchenna)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś (KONSERWATOR)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (woźna/woźny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Informatyk w Sekcji Informatyzacji 2018-08-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Sekcji Informatyzacji 2018-08-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 1 2018-07-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Sekcji Projektów 2018-07-27 )
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 43-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - główny księgowy 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty Nr ref. 08/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Kybaturowych w Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie (nr ref 4-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy "Vita" (Terapeuta / Terapeuta zajęciowy)
Nabór na wolne stanowisko Inspektor Ochrony Danych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel wychowania fizycznego 2018/2019)
Nabór na stanowisko pracy starszego referenta ds. kadrowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (koordynator)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 42-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 - nauczyciel fizyki
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida (specjalista ds. kadrowych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel śpiewu i gry na gitarze)
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (Kierownik Gospodarczy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Zamówień Publicznych - 1 etat ( Nr ref. 19-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 18-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór 29982 z dn. 4.07.2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór 29971 z dn. 04.07.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel tańca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel tańca współczesnego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel rytmiki, zajęcia taneczno-ruchowe)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel rękodzieła)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel plastyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel chóru)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (instruktor filmowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego nauczyciela zajęć teatralnych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego NAUCZYCIEL - INSTRUKTOR STRZELECTWA SPORTOWEGO
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-33/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym Nr ref. 07/2018 - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Warunków – 1 etat (Nr ref. 41-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 40-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie (Księgowa 06.2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Zespole Zamówień Publicznych – 2 etaty (Nr ref. 17-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-32/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór nr 29546 z dn. 27.06.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy, Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel chemii 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego nauczyciel - instruktor szachów
Nabór na wolne stanowisko pracy w Nowohuckie Centrum Kultury ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Pomocy Dzieciom II 2018-07-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Pomocy Dzieciom 2018-07-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel języka polskiego 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (doradztwo zawodowe 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy samodzielny referent ds. zaopatrzenia – 1 etat 22.06.2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds księgowości - likwidatura)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds archiwum)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (samodzielny referent do spraw uczniowskich)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (specjalista do spraw płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 2 2018-07-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej - Specjalista ds. projektów
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 99 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 16-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 14 (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-31/18) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (sekretarka)
Nabór na wolne stanowisko pracy w IV Liceum Ogólnokształcące
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 pomoc kuchenna
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 magazynier
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 116 (inspektor ds kadr)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr KTO ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 116 (samodzielny referent ds administracji i zaopatrzenia)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 140 -sekretarka
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 140 -pomoc nauczyciela
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Marketingu i Sponsoringu - 1 etat Nr ref. 06/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Marketingu i Sponsoringu - 2 etaty Nr ref. 05/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym - 1etat Nr ref. 04/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (referent/ starszy referent ds planowania)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ( starszy referent ds adm- obsł - projekty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nabór nr 28610 z dn. 11.06.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 28611 z dnia 11.06.2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 100 sekretarz szkoły 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy - fizjoterapeuta
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii Specjalista ds. księgowości
Nabór na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 - sprzątająca
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Zastępca Kierownika Zespołu ds.Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2018-06-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Pomocy Bezdomnym 2018-06-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Sekcji Zamówień Publicznych 2018-06-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-30/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 131 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-29/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-28/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TG-27/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 Inspektor Ochrony Danych
Nabór Nr 5/2018 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór nr 28122 z dn. 01.06.2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (SPECJALISTA W DZIALE KADR)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej – 1 etat (Nr ref. 39-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem – 1 etat (Nr ref. 38-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Dozorca
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Administracji – 1 etat (Nr ref. 37-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - samodzielny referent 0,5 etatu
Nabór na wolne stanowisko - Referent ds. Kadr i Administracji – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Robotyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Historii Krakowa)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 1 etat (Nr ref. 15-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie o naborze nr 27296 z dnia 17.05.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-26/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-25/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-24/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 13 (referent ds. płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - INSPEKTOR
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent do Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 6 2018-05-29)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności - pomoc kuchenna 2
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-23/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Chóru/Zespołów Wokalnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Tańca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Muzyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Teatru)
Nabór Nr 4/2018 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Dowodzenia Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii Referent/Specjalista ds. administaracyjnych
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale F-K w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 maj 2018
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TG-22/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii Nr 1 2018-05-29)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (kierownik klubu Kantorowice)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Nabór na stanowisko - Specjalista ds. Kadr i Administracji – 1 etat
Nabór na stanowisko - Specjalista ds. gospodarczo-technicznych – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (konserwator, pół etetu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (osoba sprzątająca, etat)
Nabór na stanowisko: instruktor – Klub Herkules
Nabór Nr 3/2018 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Kadr Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-21/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru – 1 etat (Nr ref. 36-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Dziale Organizacyjnym 2018-05-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. programów -stażysta/specjalista ds. programów - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii Nr 9 2018-05-09)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór nr 26273 z dn. 26.04.2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 3 etaty (Nr ref. 14-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 26088 z dn.2404.2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds księgowości)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-20/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (nr ref 3-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - specjalista w Wydziale Technicznym
Nabór na wolne stanowisko pracy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - referent w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-19/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Specjalista ds. gospodarczo-technicznych – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Specjalista ds. Kadr i Administracji – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 1 etat (Nr ref. 35-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 1 etat (Nr ref. 34-18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TG-18/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg – 1 etat (Nr ref. 33-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - REALIZATOR
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum PRL-u (w organizacji) (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy referent d.s płac w Żłobek Nr 5
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii Nr 1 2018-04-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 27 / główny księgowy/
Nabór nr 2/2018 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w dziale OP w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-17/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-16/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-15/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inwentaryzacja)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków (4) Główny Księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej - Specjalista ds. gromadzenia zbiorów
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej - Specjalista ds. promocji
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór nr 25325 z dn. 11.04.2018r.)
OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNYCH
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (kierownik administracyjny/gospodarczy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor – Specjalista ds. Organizacji Wsparcia w DS 2018-04-23)
Nabór na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 32-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 31-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Utrzymania Dróg – 1 etat (Nr ref. 30-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy samodzielny referent ds. administracyjnych 06.04.2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii Specjalista ds zamówień publicznych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii Specjalista ds księgowości
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 29-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 podinspektor w Dziale Finansowo - Księgowym
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 28-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - 1 etat (13-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 121 (1/2018)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-14/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-13/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. gospodarczo-technicznych – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko - Specjalista ds. Kadr i Administracji
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” (specjalista ds. administracyjnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie o naborze nr 24828 z dn. 30.03.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum PRL-u (w organizacji) (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Usług i Świadczeń w Filii Nr 1 2018-04-11)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Prasowym – 1 etat (Nr ref. 27-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 26-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Organizacji i Kadr – 1 etat Nr ref. 03/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym – 2 etaty Nr ref. 02/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Nowohuckie Centrum Kultury ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - inspektor (obsługa księgowa budżetu) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii Nr 5 2018-04-03)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (kierownik klubu Kantorowice)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 12-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków -referent
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 25-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Umów – 1 etat (Nr ref. 24-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 sekretarz
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Żeglarstwa)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - inspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich– 1 etat (Nr ref. 11-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-12/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-11/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-10/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-9/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (kierownik administracyjny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - AKUSTYK
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent do Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 4 2018-03-26)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków - Księgowy
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FK-8/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 23-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego w Sekcji Kontroli Wjazdów – 1 etat (Nr ref. 22-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego w Sekcji Handlu i Reklam – 1 etat (Nr ref. 21-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 149 (przeprowadzanie dzieci przez jezdnię)
samodzielny referent ds. zaopatrzenia – 0,75 etatu w Bazie Szkoleniowo Wypoczynkowej w Kasince Małej 01.03.2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Podinspektor w dziale F-K
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Sekcji Zamówień Publicznych 2018-03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym 2018-03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Personalnym 2018-03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności - pomoc w kuchni internatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (referent ds. płacowo - kadrowych)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Nadzoru Transportu – 1 etat (Nr ref. 20-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej – 1 etat (Nr ref. 19-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektora ds. Zadań Dzielnicowych – 1 etat (Nr ref. 10-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (koordynator w Projekcie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (stanowisko ds merytorycznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (pracownik obsługi – sprzątająca/sprzątający)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Nadzoru Transportu – 1 etat (Nr ref. 18-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 2018-03-05)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego w Sekcji Handlu i Reklam – 1 etat (Nr ref. 17-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej – 1 etat (Nr ref. 16-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg w Sekcji Badań Drogowych – 1 etat (Nr ref. 15-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Księgowości – 1 etat (Nr ref. 14-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 r ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 22448 z dn. 15.02.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii Nr 4 2018-02-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - stanowisko ds. płac. 14.02.2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii na stanowisko technik informatyk
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD – 2 etaty (Nr ref. 13-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds ksiegowości i likwidatury)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds prawnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych)
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. kadr w Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 12-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 - księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun Ekspozycji Muzealnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Referent w Centrum Obsługi Zwiedzajacych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki ( ogłoszenie nr 22110 z dnia 9.02.2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-7/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-6/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat (Nr ref. 09-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat (Nr ref. 08-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy(specjalista ds płac) w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()
Nabór na wolne stanowisko pracy (specjalista ds.kadr)w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Konserwatorski w Pracowni Konserwacji Metalu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor-terapeuta uzależnień w Klubie Integracji Społecznej 2018-02-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 132 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 11-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 10-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego w Sekcji Kontroli Wjazdów– 1 etat (Nr ref. 09-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobku Nr 19 ( Kucharka-1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 podinspektor Dz.TG
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Inspektor ds. BHP i PPOŻ 2018
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-5/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 27 (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 21635 z dn. 01.02.2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-4/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 7-ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-3/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Windykacji – 1 etat (Nr ref. 08-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Planowania i Realizacji Budżetu – 1 etat (Nr ref. 07-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Inspektor ds. BHP i p.poż.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii Specjalista ds księgowości
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym – 2 etaty (Nr ref. 06-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - inspektor (windykacja) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędze Pracy w Krakowie - stanowisko urzędnicze - inspektor (obsługa księgowa budżetu) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nr ogłoszenia 21333 z dnia 26.01.2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Informatyk w Dziale Informatyki – 1 etat (Nr ref. 06-18)
Nabór na stanowisko : Specjalista ds. projektów ( pozyskiwanie środkow zewnętrznych ) w Działe Imprez i Promocji
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka (specjalista ds. księgowo-finansowych)
Nabór na wolne stanowisko pracy stanowisko ds. płac. w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Specjalista ds. Literackich)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Specjalista ds. Mediów i PR)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego (Główny specjalista do spraw technicznych i eksploatacji)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze do księgowości)
Nabór na wolne stanowisko pracy(specjalista ds. płac) w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()
Nabór na wolne stanowisko pracy(specjlista ds. kadr) w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()
Nabór na stanowisko : Specjalista ds. promocji
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 2 etaty (Nr ref. 05-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki Ogłoszenie nr 21038 z dnia 22.01.2018r.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole „Kraków w Zieleni” – 1 etat (Nr ref. 05-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (stanowisko ds merytorycznych )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (koordynator w Sekcji Projektów Zewnętrznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (wychowawca świetlicy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Sekcji Informatyzacji 2018-02-01)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 04-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego (2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds prawnych)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-2/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka - główny księgowy - 1 etat -16.01.18
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 1 etat Nr ref. 01/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowiska pracy Inspektora w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie – 2 etaty nr ref. 2-ZIM-2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds. prawnych )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2018-01-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kierownik Zespołu Konserwacji Zieleni – 1 etat (Nr ref. 04-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor – Kontroler Drzew w Wydziale Zieleni – 2 etaty (Nr ref. 03-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowiska Głównego Specjalisty w Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie w dziale Zamówień Publicznych - 2 etaty, nr ref 1-ZIM-2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 (st.referent ds.kadr i płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 ( 2018.01.15)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 03-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 2018-01-26)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. instalacji sanitarnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Muzealny w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum PRL-u (w organizacji) (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków - referent ds. administracyjnych
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem – 5 etatów (Nr ref. 02-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Głównego Specjalistę ds. BHP i p/pożarowych – 1 etat (Nr ref. 02-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 (sprzataczka.01.2018)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-1/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 20459 z dnia 10.01.2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - konserwator
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 1-ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy samodzielny referent ds. zaopatrzenia w Bazie Szkoleniowo Wypoczynkowej "Lubogoszcz" w Kasince Małej
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Konsultant Prawnik-SP 2018-01-22)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 - pielęgniarka
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (referent ds. opieki i pomocy nauczyciela)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (Główny Księgowy)
Nabór Nr 1/2018 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Chemicznych STANOWISKO URZĘDNICZE – specjalista ds. płacowych
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 1 etat (Nr ref. 01-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (w Sekcji zamówień publicznych )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr. 20072)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EU-37/17) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Samodzielne stanowisko Inspektora u Miejskiego Architekta Krajobrazu – 1 etat (Nr ref. 30-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Inspektor ds. BHP i p.poż.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Kierownika Zespołu OT Nr 3
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Lokali Przeznaczonych na Działalność Leczniczą i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EL-36/17)
Nabór na wolne stanowiska pracy w Żłobku Nr 19 ( opiekun w żłobku- 2 etaty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 55 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy główny księgowy w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie.
Nabór na wolne stanowisko pracy Kurator Muzeum w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum PRL-u (w organizacji) (2)
nauczyciel języka angielskiego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ( ds. merytorycznych w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie ze środków zewnętrznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii Nr 4 2018-01-05)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki - Ogłoszenie nr 19631 z dn. 19.12.2017
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 70-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka - starszy referent ds.płac (1/2 etatu) - 15.12.2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 1 etat (Nr ref. 29-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (specjalista ds. księgowości)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem – 2 etaty (Nr ref. 69-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 68-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Warunków w Sekcji Inwestycji Niedrogowych – 1 etat (Nr ref. 67-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 19278 z dn. 12.12.2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Windykacji – 1 etat (Nr ref. 66-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 28-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie KDR.0040.3.2017.AKUS
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (Referent ds. płacowo - kadrowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent/specjalista ds zamówień publicznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds. prawnych w ZEO )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki ogłoszenie nr 19146 z dnia 08.12.2017 r.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent w Kadrach w ZEO )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii - Specjalista ds. zamówień publicznych
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-35/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w X Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Krakowie (specjalista do spraw płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr ogłoszenia 19020)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr ogłoszenia 19019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 (asystenta nauczyciela 12.2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 (sprzątająca 12.2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (SPECJALISTA W DZIALE KADR)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent ds. administracyjno – ekonomicznych w MPKZP )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent w dziale likwidatury)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w F-8 2017-12-18)
koordynator w projekcie ze środków zewnętrznych w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ZEO-KD.1110.51.17
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta/specjalista ds. rozwoju zawodowego-3 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EU-33/17) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie ds. Lokali Przeznaczonych na Działalność Leczniczą i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EL-34/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 65-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 - referent (1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 155
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TG-32/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 18275 z dn. 21.11.2017 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 18273 z dn. 21.11.2017r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg – 1 etat (Nr ref. 64-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Solidarność
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (sekretarz szkoły)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Krakowie ( referent 1/2 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Referent 2 etaty (15.11.2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Kierownik Zespołu O-T nr 3.
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zarządzania Ruchem – 1 etat (Nr ref. 63-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego w Sekcji Kontroli Rozkopów i Awarii – 1 etat (Nr ref. 62-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie ze środków zewnętrznych w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Ilość: 1 do 3 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ds. merytorycznych w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów 1-4)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Terapeuta uzależnień
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka - specjalista ds. płac (1/2 etatu) 10.11.2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Umów – 2 etaty (Nr ref. 61-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 1 etat (Nr ref. 60-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (ogłoszenie nr 17688)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 (asystent 2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (ogłoszenie nr 17636)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Konsultant Prawnik–SP 2017-11-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - sprzątaczka/sprzątacz
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze do działu przygotowania i rozliczeń remontów i inwestycji w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie. Ilość etatów -2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze do Sekcji Awarii i Kontroli Stanu Technicznego Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowi. Ilość etatów -1)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” (Reymonta 18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-31/17)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-30/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Prasowym – 1 etat (Nr ref. 59-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - REALIZATOR
Nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Specjalisty w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Infrastruktury Technicznej w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie - 2 etaty, nr ref. 10-ZIM-2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD – 1 etat (Nr ref. 58-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych - 1 etat (Nr ref. 27 - ZZM - 2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (kierownik DR 2017-11-07)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie na stanowisko Inspektora w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Kubaturowych – 1 etat nr ref 9-ZIM-2017
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Jednostce Realizującej Projekt – 1 etat (Nr ref. 57-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Windykacji – 1 etat (Nr ref. 56-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki ogłoszenie nr 16789
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze ds. merytorycznych w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów -1-4)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze koordynator w projekcie ze środków zewnętrznych w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Ilość: 1 do 3 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-obsługowych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów -1)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w IV Liceum Ogólnokształcące ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (specjalista ds. kadr i księgowości)
Nabór Nr 7/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Kadr Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - REALIZATOR
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent w dziale socjalnym w ZEO w Krakowie – 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent ds. zamówień publicznych w Dziale Programów Zewnętrznych w ZEO w Krakowie w ilości 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-29/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Jednostce Realizującej Projekt – 1 etat (Nr ref. 55-17)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-28/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Ewidencji Majątku– 1 etat (Nr ref. 54-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej – 1 etat (Nr ref. 53-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (SEKRETARZ SZKOŁY )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 5 5 - kierownik Zespołu O-T nr 3.
Nabór Nr 6/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (Portier/ pracownik do pracy lekkiej )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (Sprzątaczka / Robotnik do pracy lekkiej )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w VIII Liceum Ogólnokształcącym (kadrowa - 0,33 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ( instruktor cyrkowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze w sekcji informatycznej w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji - Główny Księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - SPRZĄTACZKA/SPRZĄTACZ
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 4 () RZEMIEŚLNIKA / KONSERWATORA 1/2 etatu od zaraz
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 26-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Księgowości – 1 etat (Nr ref. 52-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg – 1 etat (Nr ref. 51-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 25-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-27/17) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 24-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego w Sekcji Kontroli Rozkopów i Awarii – 1 etat (Nr ref. 50-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Kontroli Pasa Drogowego w Sekcji Kontroli Rozkopów i Awarii – 1 etat (Nr ref. 49-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalistę w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 23-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - REALIZATOR
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (SPECJALISTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 (pomoc nauczyciela przedszkola)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Administracji – 2 etaty (Nr ref. 48-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Specjalista w Dziele Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych – Zespół ds. Organizacji Imprez Sportowych – 1 etat Nr ref. 08/2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziele Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych – Zespół ds. Organizacji Imprez Sportowych – 1 etat Nr ref. 07/2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziele Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych – Zespół ds. Sponsoringu – 1 etat Nr ref. 06/2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie ze środków zewnętrznych w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Ilość: 1 do 2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent w dziale zamówień publicznych w ZEO w Krakowie w ilości 1-2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-26/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespóle Szkolno-Przedszkolny Nr 11 (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 47-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Warunków – 1 etat (Nr ref. 46-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Muzealny w Dziale Folkloru i Tradycji Krakowa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 (sprzataczak09.2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 20-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 19-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 22-ZZM-2017r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Budżetu w Zespole Budżetu i Planowania – 2 etaty (Nr.ref.21-ZZM-2017r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (pracownik gospodarczy klub Wersalik)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor klub Wersalik)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych – 2 etaty (Nr ref. 45-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich - Inspektor w Dziale Organizacji i Administracji (1 etat) nr ref. 6-ZIM-2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze ds. merytorycznych w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów -2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie - Inspektor w Dziale Rękojmi i Gwarancji (1 etat) nr ref 8-ZIM-2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie - Inspektor w w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Kubaturowych (2 etaty) nr ref 7-ZIM-2017
Nabór na wolne stanowiska pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie - Główny Specjalista w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Infrastruktury Technicznej (2 etaty) nr ref. 5-ZIM-2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie - Inspektor w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Infrastruktury Technicznej (2 etaty) nr ref. 4-ZIM-2017
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru – 2 etaty (Nr ref. 44-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent / samodzielny referent w Dziale Organizacyjno - Gospodarczym w ZEO w Krakowie Ilość etatów 1-2.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD – 1 etat (Nr ref. 43-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (KONSERWATOR)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 42-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Jednostce Realizującej Projekt – 1 etat (Nr ref. 41-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (instruktor gry na gitarze i śpiewu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. rozwoju zawodowego/specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (starszy referent ds ekonomicznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobku Samorządowym Nr 1
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent ds. wynagrodzeń w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w sekcji informatycznej w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (1/4 specjalista ds. płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 43 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 43 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (SAMODZIELNY REFERENT W KSIĘGOWOŚCI CM)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie („Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków")
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków" z RPOWM 10.1.1 Wychowanie przedszkolne ZIT". - 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta Specjalista ds. promocji
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru – 1 etat (Nr ref. 40-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym – 1 etat (Nr ref. 18-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent w Archiwum Zakładowym w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Zespołu OT Nr 4 w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 67 POMOC NAUCZYCIELA
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 67 POMOC KUCHENNA
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Zespołu Nr 3 w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych – 2 etaty (Nr ref. 39-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 17-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (Kierownik Gospodarczy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Nauczyciel tańca akrobatycznego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (robotnik do prac ciężkich)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 155 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Infrastruktury Transportowej – 1 etat (Nr ref. 38-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. płac w Dziale Kadr i Płac – 1 etat (Nr ref. 37-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Centrum Sterowania Ruchem – 1 etat (Nr ref. 36-17)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-25/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (Inspektor BHP - 0,25 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - stanowisko urzędnicze - na Stanowisku Obsługi Księgowej FP - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds. finansowych w dziale projektów zewnętrznych w ZEO w Krakowie w ilości 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (sekretarz szkoły)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (Specjalista ds. merytorycznych w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów - 2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 - inspektor bhp
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich (1 etat) nr ref. 3-ZIM-2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich (2 etaty) nr ref. 2-ZIM-2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent w dziale zamówień publicznych w ZEO w Krakowie w ilości 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent, samodzielny referent ds. księgowości i dochodów przedszkoli w ZEO w Krakowie w ilości 4 etaty.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 7 w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-24/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (14192)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (numer ogłoszenia: 14182)
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Konserwatorski w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór Nr 5/20107 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Dowodzenia w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 35 -17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" (0,75 et)
Nabór na wolne stanowisko pracy Rzemieślnik - Montażysta Wystaw w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 16-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (Administracja)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie Wychowanie przedszkolne ZIT)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 11 im. Misia Uszatka ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik DD 2017-08-09)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (stanowisko urzędnicze SI 2017-08-08)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Specjalista DK 2017-08-08)
Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista ds. Spółek i Pomocy Publicznej – 1 etat (Nr ref. 34-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (starszy referent KS CM)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego II”, Poddziałanie 10.2.3 „Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów) 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Inwestycji Miejskich (1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków - zastępca kierownika działu techniczno-gospodarczego 2017
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Umów i Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 33-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. rozwoju zawodowego / specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalistę w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 15-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr ogłoszenia 13292)
Nabór na wolne stanowisko pracy Informatyk w Zespole Informatyki – 1 etat (Nr ref. 32-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Nadzoru Transportu – 1 etat (Nr ref. 31-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 (Wożny 2017 07)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 (Sprzątaczka 2017 07)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr ogłoszenia 13242)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na stanowisko Kierownik Domu nr 3 przy ul. Korczaka 4 MDDPS
Nabór na stanowisko Kierownik d.s. Administracyjno – Gospodarczych MDDPS w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (ogłodzenie nr 13103)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Nauczyciel zajęć tanecznych: Hip-Hop
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Nauczyciel zajęć plastycznych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (starszy referent)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (instruktor tańca nowoczesnego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (instruktor akrobatyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (instruktor plastyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (instruktor ceramiki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii w Krakowie Głównego Księgowego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (specjalista ds. merytorycznych w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego II” , Poddziałanie 10.2.3 „Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów”, w ramach Regionalnego Programu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-23/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent w dziale likwidatury w ZEO w Krakowie - 2 etaty.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent w dziale socjalnym w ZEO w Krakowie – 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy referent 2 17.07.2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 05.07.2017 referent
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (INSPEKTOR DM 2017-07-19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Specjalista ds. gospodarczo-technicznych – ½ etatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 100 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie -Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 14-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w ZEO w Krakowie – 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (księgowa)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś (Dzienny Opiekun)
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Muzealny w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (pracownik do spraw księgowości)
Nabór na wolne stanowisko pracy w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (Archiwista - 0,3 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie- Specjalista w Zespole ds. Lasów i Przyrody – 1 etat (Nr ref. 13-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-22/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (referent)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 126 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie- Inspektor ds. Obsługi Prawnej w Biurze Zarządu – 1 etat (Nr ref. 12-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 30-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Prasowym – 1 etat (Nr ref. 29-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 - Główny Księgowy (1/2 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej Rozrywka 1 - Specjalista ds. Kadr i Administracji
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii Kierownik Działu Inwentarzy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (10.06.2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Specjalista ds. gospodarczo-technicznych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca dyrektora w ZEO w Krakowie – ilość 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr ogłoszenia 11556)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-21/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 SPECJALISTA DS. UCZNIOWSKICH
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Infrastruktury Transportowej – 1 etat (Nr ref. 28-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (referent F5 2017-06-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. rozwoju zawodowego/specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta-1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze w dziale zamówień publicznych w ZEO w Krakowie w ilości 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (specjalista ds. merytorycznych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów 1)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 126 ()
Nabór na stanowisko ds. obsługi Księgarni w Muzeum Fotografii w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Umów i Zamówień Publicznych – 2 etaty (Nr ref. 27-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr ogłoszenia 11522)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-20/17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Specjalnych nr 14 - główny księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Kierownik Działu Żywienia
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik DM 2017-06-08)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (główny księgowy, 1 etat)
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PIELĘGNIARKA/ POŁOŻNA W ŻŁOBKU NR 5
Nabór na stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. kadrowych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 20.05.2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr ogłoszenia 11106)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (INSPEKTOR DN 2017-06-01)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Chemicznych kierownik gospodarczy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Referent ds. administracyjnych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 126 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Administracji – 1 etat (Nr ref. 26-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze w dziale zamówień publicznych w ZEO w Krakowie w ilości 1 etat)
Nabór na stanowisko: Specjalista ds. Kadr i Plac – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie TT-19/17
Nabór na wolne stanowisko pracy w X Liceum Ogólnokształcącym - Główny Księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ds. administracyjno-obsługowych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów 2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Umów i Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 25-17)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie EM-18/17
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (specjalista ds. merytorycznych - 2 etaty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych – 1 etat Nr ref. 05/2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (główny księgowy, 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr ogłoszenia 10632)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Uzytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie FV - 17/17
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Księgowy FK 2017-05-12)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 155 (pomoc nauczyciela)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Problemowego ds.Rodzin i Osób Bezrobotnych F4 2017-05-12)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Problemowego ds.Osób Starszych i Niepełnosprawnych F4 2017-05-12)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Kontroli Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 24-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Główny księgowy - ZMIANA OGŁOSZENIA
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Centrum Sterowania Ruchem – 1 etat (Nr ref. 23-17)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 16/17
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - stanowisko urzędnicze - na Stanowisku Obsługi Księgowości Budżetowej - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (nauczyciel języka hiszpańskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr ogłoszenia 10496)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Administracji – 1 etat (Nr ref. 22-17)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie TG-15/17
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel z doradztwa zawodowego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel wychowania do życia w rodzinie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel geografii)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel języka hiszpańskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel chemii)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel fizyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (technika 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel matematyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (wf na zastępstwo 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent ds. archiwum w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent w dziale likwidatury w ZEO w Krakowie- 2 etaty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 67 (intendent)
Nabór na wolne stanowisko pracy Główny księgowy w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi-zmiana terminu składania dokumentów
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Jednostce Realizującej Projekt – 1 etat (Nr ref. 21-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent, samodzielny referent ds. księgowości w ZEO w Krakowie w ilości 7 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr ogłoszenia 10235)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 99 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w ZEO w Krakowie – 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze w dziale zamówień publicznych w ZEO w Krakowie w ilości 2 etaty)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 14/17
Nabór na wolne stanowisko pracy w VIII Liceum Ogólnokształcącym (specjalista d/s kadr - umowa na czas nieokreślony)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Centrum Sterowania Ruchem – 1 etat (Nr ref. 20-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (SPECJALISTA W DZIALE KADR)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (radca prawny)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Nadzoru Transportu – 1 etat (Nr ref. 19-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Ewidencji Majątku – 1 etat (Nr ref. 18-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków - referent
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych – 1 etat Nr ref. 04/2017
Nabór na wolne stanowisko urządnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 13/17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 12/17
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Umów i Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 17-17)
Nabór Nr 4/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Finansowym Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. Kadr i Płac. Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (ogłoszenie nr 9632)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie -pośrednik pracy - stażysta/pośrednik pracy - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” (samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Główny Specjalista 2017-04-03)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 16-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Jednostce Realizującej Projekt – 1 etat (Nr ref. 15-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (ogłoszenie nr 9498)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 11/17
Nabór na wolne stanowisko Referent do spraw kadrowych 1/2 etatu
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Organizacji i Nadzoru – 1 etat (Nr ref. 14-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 13-17)
Nabór Nr 3/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 12-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w II Liceum Ogólnokształcące (kierownik gospodarczy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Zarządzania i Utrzymania Obiektów Sportowych – 1 etat Nr ref. 03/2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Organizacji i Kadr – 1 etat Nr ref. 02/2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Referent DR 2017-03-24)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Podinspektor DR 2017-03-24)
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Muzealny w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie – ilość 1do 2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Referent - Sprzedawca w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór: Specjalista ds. Kadr i Płac – 1 etat - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
[2017.03.09] Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (Podinspektor ds. gospodarczych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - pośrednik pracy stażysta/pośrednik pracy - 4 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Samodzielne Stanowisko ds. rozliczania i ewidencji majątku – 1 etat (Nr.ref.11-ZZM-2017r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. promocji i marketingu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki ( ogłoszenie nr 9103 z dnia 08.03.2017)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 10/17
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Handlu, Reklam i Nieruchomości – 3 etaty (Nr ref. 11-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie (główna księgowa)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 8/17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 9/17
Nabór na wolne stanowisko pracy w V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Organizacji i Rozwoju Transportu – 1 etat (Nr ref. 10-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Umów i Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 09-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 (Główna Księgowa)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Inspektor-DB 2017-03-08)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Administracyjne Nr 1 (Inspektor ds. Administracyjnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (3)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 7/17
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor-Psycholog IS 2017-03-06)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 6/17
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Przygotowania Inwestycji – 2 etaty (Nr ref. 08-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - doradca zawodowy - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy specjalista ds. wzornictwa i przestrzeni publicznej w Zespole Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 07-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki ( nr 8426 z dnia 14 lutego 2017 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr 8446 z dnia 14 lutego 2017 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr 8447)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds.Pracy socjalnej F3 2017-02-24)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds.Pracy Socjalnej F8 2017-02-24)
Nabór Nr 2/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Sekcji ds. Public Relations w Referacie Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Personalnym – 1 etat (Nr ref. 06-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik Informatyk ds. Serwisu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - Referat Marketingu Usług Urzędu pośrednik pracy - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Sekcji Badań Drogowych w ramach Zespołu Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 05-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu O-T Nr IV w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (NAUCZYCIELA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Budżetu w Zespole Budżetu i Planowania- 1 etat (Nr.ref.10-ZZM-2017r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ( inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie - ilość 1 do 4 etatów)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 5/17
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II- Inspektor ds. administracyjnych (1/2 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat (Nr ref. 09-ZZM-2017))
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Działu Żywienia w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na stanowisko urzędniczne na Samodzielnym Stanowisku ds. Statystyki i Informacji Publicznej oraz Informacji o Usługach Urzędu
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu III OT Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu I OT w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 4/17
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 4 (wychowawca świetlicy 1 etat i 1/2 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 pracownik ds. kadr
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Pasa Drogowego – 2 etaty (Nr ref. 04-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Zespole Kontroli Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 03-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Kontroli Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 02-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista ds. kontroli wewnętrznej – 1 etat (Nr ref. 01-17)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego (Sprzątaczka)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 3/17
Nabór na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - specjalista w Zespole „Kraków w Zieleni” – 1 etat (Nr ref. 08-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Główny Specjalista DG 2017-01-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe (referent księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 124 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego - specjalista ds. płac
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego - nauczyciel – instruktor plastyki
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (INSPEKTOR DI 2017-01-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 (POMOC KUCHARZA )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 (KUCHARZ )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ( INTENDENT/DIETETYK )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Chemicznych STANOWISKO URZĘDNICZE – referent ds. płacowo-księgowych
Nabór Nr 1/2017 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent ds. księgowości w ZEO w Krakowie 1 do 5 etatów.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent w Dziale likwidatury i kasy w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (Główny księgowy)
[2017.01.09] Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (Informatyk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w XX Liceum Ogólnokształcące (kierownik gospodarczy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w XX Liceum Ogólnokształcące (specjalista ds kadr i płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 (pracownik ds. kadr i płac)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 2/17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 1/17
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 1 etat (Nr ref. 07-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 06-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 05-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - referent w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 4-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 3-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. kadr i płac – 1 etat (Nr ref. 02-ZZM-2017)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Nr ref. 01/2017
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania - (Nr ref. 01-ZZM-2017r.).
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Główny specjalista - Kierownik placówek 2017-01-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Umów i Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 36-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (specjalista ds. płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 35-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. Technicznych w Muzeum Historii Fotografii
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor-animator społeczności lokalnej w Klubie Wersalik)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 29.12.2016 r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 35/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 - Księgowy 1/2
Nabór na wolne stanowisko pracy w Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś (Intendent / Dietetyk)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Kontroli Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 34-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Kontroli Pasa Drogowego – 2 etaty (Nr ref. 33-16)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 34/16
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 32-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (PODINSPEKTOR – SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WSPARCIA 2016-12-27)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ( Kierownik Klubu Dukat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 19.12.2016 r.)
Nabór na wolne stanowisko - Referent na stanowisku gospodarczo- technicznym
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent ds. wynagrodzeń w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 16.12.2016 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 16.12.2016 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Nabór Nr 3/2016 na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie ds. Wykroczeń Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Organizacji i Rozwoju Transportu – 2 etaty (Nr ref. 31-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy Referent w Zespole Organizacji i Nadzoru – 1 etat (Nr ref. 30-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej nr 97 w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 33/16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 32/16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 31/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum PRL-u (w organizacji)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych - specjalista - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - stanowisko urzędnicze na Stanowisku ds. Płac - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent, samodzielny referent ds. inwentaryzacji w ZEO w Krakowie 7-8 etatów.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - referent ds. rejestracji - 3 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent muzealny w Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Umów i Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 29-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 - Księgowa ds. płac
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 30/16
Nabór na stanowisko kadrowa 2016 1/4 etatu
[ 2016.11.23 ] Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów ( Kierownik Sekcji Personalnej )
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista - Koordynator Prac Archeologicznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki nr 5692 (składanie dokumentów do 24.11.2016 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki nr 5698 (składanie dokumentów do 24.11.2016 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (wychowanie przedszkolne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego 25 (Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 23.11.2016 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 22.11.2016 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej Referent księgowości i kadr
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia (Główny Księgowy) - SC 6/2016
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Administracji – 2 etaty (Nr ref. 28-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VIII Liceum Ogólnokształcące (2)
Nabór na stanowisko kadrowa 2016
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków - dietetyk
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 29/16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referatcie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NZ - 28/16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 27/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (kierownik Klubu Pod Kasztanami)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VIII Liceum Ogólnokształcące (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik SR 2016-11-07)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole ds. Realizacji Polityki Rowerowej – 1 etat (Nr ref. 27-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Działu Rewitalizacji Społecznej 2016-10-31)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 25/16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 26/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 (Podinspektor w Dziale Administracyjno - Gospodarczym )
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 24/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Gimnazjum nr 2 (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (specjalista ds. księgowości)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia, MUZYK SOLISTA / LIDER SEKCJI ALTÓWEK SC 5/2016
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia, Specjalista ds. organizacji pracy artystycznej i produkcji koncertów SC- 4/2016
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Organizacji Transportu – 2 etaty (Nr ref. 26-16)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referatcie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NZ - 23/16
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Nadzoru Transportu – 1 etat (Nr ref. 25-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (referent F7 2016-10-14)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 22/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (wychowanie przedszkolne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (technika)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 21/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 - KUCHARZ
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 - POMOC KUCHENNA
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 - INTENDENT/MAGAZYNIER
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie – ilość 1do 2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 zajęcia rewalidacyjne
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 Główny księgowy
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 20/16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 19/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 - Praczka
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - Specjalista ds. programów / Specjalista ds. programów - stażysta - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie - 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Jednostce Realizującej Projekt – 1 etat (Nr ref. 24-16)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 18/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 Wychowawca w internacie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty Nr ref. 04/2016
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 (Kierownik Sekcji Opiekuńczej)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 17/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w II Liceum Ogólnokształcące ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 23-16)
nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (księgowy 2016-09-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 16/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 NAUCZYCIEL JĘZYKA WŁOSKIEGO
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (Nauczyciel – instruktor tańca hip hop)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - Referent ds. Administracyjnych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie (nauczyciel matematyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 referent ds. płac
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 sekretarz bursy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 NAUCZYCIEL JĘZYKA WŁOSKIEGO
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie – ilość 1do 2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 NAUCZYCIEL WIEDZY O KULTURZE
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 61 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 08-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Organizacji Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 15/16
Nabór Nr 2/2016 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Kadr Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 14/16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referatcie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NZ - 13/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 (konserwator - 1/2 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 15.08.2016 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (starszy specjalista – instruktor, Topolowa, od 1.09.2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (specjalista – instruktor merytoryczny, Topolowa, od 1.09.2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (Kierownik Gospodarczy, Topolowa, od 1.09.2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca dyrektora w ZEO w Krakowie – ilość 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie – ilość 1do 2 etatów.).
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków - ratownik medyczny
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków - pielęgniarka
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatrze Łaźnia Nowa -Główny Księgowy
Nabór Nr 1/2016 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Organizacyjnym Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 110 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent / Adiunkt ds. Harcerstwa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 referent ds.płac
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 Sekretarz Bursy
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista – Koordynator Procesu Inwestycyjnego w Ramach Trasy Pamięci MHK w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent do kas w ZEO w Krakowie 1 etat).
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista – koordynator prac archeologicznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (KSIĘGOWY 2016-07-22)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 22-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 21.07.2016 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - stanowsko urzędnicze na stanowisku Stanowisku Obsługi Administracyjno i Cywilno Prawnej - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe (referent księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Zarządzania Ruchem – 1 etat (Nr ref. 21-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Windykacji – 1 etat (Nr ref. 20-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 19-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel-instruktor Akademia Twórczego Przedszkolaka)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor ds. Utrzymania Parków w Wydziale Zieleni– 1 etat (Nr ref. 07-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik informatyk ds. serwisu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. promocji i marketingu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko Głownego Księgowego Żłobek Nr 5
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie (główna księgowa)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków (4) - księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 12/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8 (ADMINISTRATOR)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Księgowości – 1 etat (Nr ref. 18-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Warunków – 1 etat (Nr ref. 17-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Umów i Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 16-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 15-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 14-16)
Nabór na wolne stanowisko: referent, starszy referent lub samodzielny referent w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie - główny księgowy-1 etat (termin składania dokumentów do 27.06.2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent ds. księgowości w ZEO w Krakowie 1 do 6 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 13-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy Rzemieślnika w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 - inspektor bhp
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 20.06.2016 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 13.06.2016 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - główny specjalista w Zespole ds. Lasów i Przyrody – 1/2 etatu (Nr ref. 06-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (REFERENT w Filii nr 9, 2016-06-07)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (PODINSPEKTOR – TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 2016-06-06)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (PODINSPEKTOR – DORADCA ZAWODOWY 2016-06-06)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii i 1-2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca dyrektora w ZEO w Krakowie – ilość 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie (nauczyciel matematyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Nadzoru Transportu – 1 etat (Nr ref. 12-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty Nr ref. 03/2016
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Księgowy FK 20.05.2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Personalnymi – 1 etat (Nr ref. 11-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Helclów 2
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Zespole Realizacji Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 10-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2016-05-17 Kierownik Zespołu ds.Pracy Socjalnej)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (INSPEKTOR DI 2016-05-04)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2016-05-04 Referent DO)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. mediów społecznościowych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Rzemieślnik - elektryk w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 11/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Główny Specjalista DG 2016-04-25)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 10/16
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Organizacji i Nadzoru – 2 etaty (Nr ref. 08 -16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Helclów 2
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 07 -16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Gimnazjum nr 2 (specjalista ds. zamówień publicznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Gimnazjum nr 2 (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (GŁÓWNY SPECJALISTA DG 2016.04.11)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent/ starszy referent ds. planowania w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 9/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Podinspektor DG 2016-03-31)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 8/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie samodzielny referent 16.03.2016r.
Nabór na wolne stanowisko pracy Informatyk w Zespole Informatyki – 1 etat (Nr ref. 06 -16)
Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekuna ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w ZEO w Krakowie 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent – samodzielny referent w dziale ZFŚS w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (główny specjalista w Sekcji Kontroli Wewnętrznej 2016-03-21 )
Nabór na wolne stanowisko pracy Konserwatora Papieru w Dziale Konserwacji Zbiorów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 (Specjalista ds. ekonomicznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Utrzymania Zieleni – 1 etat (Nr ref. 05-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 7/16
Nabór na wolne stanowisko pracy Referenta w Dziale Administracji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe (referent księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Chemicznych (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 (Samodzielny referent ds. kadr)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 99 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie - samodzielny referent 25.02.2016r.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. administracyjno-budowlanych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia (Inspicjent / technik) - SC 1/2016
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia (Specjalista ds. marketingu i organizacji widowni) - SC 2/2016
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia (Muzyk Tutti – II skrzypce) - SC 3/2016
Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista w Zespole Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 05 -16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik DN 2016-02-26)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Podinspektor DG 2016-02-26)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Starszy Inspektor 1 etat (15.02.2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Zarządzania Ruchem – 1 etat (Nr ref. 04 -16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 4-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy Technika ds. Multimediów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Księgowości – 1 etat (Nr ref. 03 -16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - pośrednik pracy -stażysta/pośrednik pracy - 3 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Introligatora w Dziale Konserwacji Zbiorów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 6/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Podinspektor w SZ 2016-02-12)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum PRL-u (w organizacji) ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent ds. wynagrodzeń w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 5/16
INSPEKTOR ds. polityki informacyjnej 2016-02-05
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( Podinspektor DG -2016-02.05)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji i Remontów – 1 etat Nr ref. 02/2016
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Specjalista ds. Sponsoringu w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych – 1 etat Nr ref. 01/2016
Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent w dziale likwidatury i kas w ZEO w Krakowie. 1 do 3 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent ds. księgowości w ZEO w Krakowie 1 do 3 etatów)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EE - 4/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 (Specjalista ds. kadr)
Nabór na wolne stanowisko pracy Z-ca Dyrektora ds. Transportu – 1 etat (Nr ref. 02-16)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zamówień Publicznych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NZ - 3/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej nr 26 im. Andrzeja Struga (samodzielny referent - 1/2 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie ()
Praca KSOS samodzielny referent
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - specjalista w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 3-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 2
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - główny specjalista w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 2-ZZM-2016)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 01-ZZM-2016r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 01 -16)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 1/16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 2/16
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie 1 do 3 etatów.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Kraków w Zieleni – 1 etat (Nr ref. 16-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 34 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Utrzymania Zieleni – 3 etaty (Nr ref. 15-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Centrum Sterowania Ruchem – 1 etat (Nr ref. 33 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Zarządzania i Utrzymania Obiektów Sportowych – 1 etat Nr ref. 04/2015
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej - ASYSTENT NAUCZYCIELA
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 32 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Geodezji i Ewidencji Majątku – 1 etat (Nr ref. 31 -15)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. archiwum/ archiwista z dnia 21grudnia2015r
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Referent DG 28.12.2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie Samodzielny referent ds. kadr i płac 16.12.2015r.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 19/15
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Windykacji – 1 etat (Nr ref. 30 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 29 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Warunków – 1 etat (Nr ref. 28 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Biurze Zarządu – 1 etat (Nr. ref. 14 -ZZM-2015r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 18/15
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 2
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej (składanie dokumentów do 19.12.2015 r., Ogłoszenie nr: 175988)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 19.12.2015 r., Ogłoszenie nr: 175987)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 19.12.2015 r., Ogłoszenie nr: 175986)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków - Księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy Referenta w Dziale Wydawnict w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Informatyk w Dziale Organizacji i Kadr – 1 etat Nr ref. 03/2015
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 17/15
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 16/15
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - księgowy (1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - księgowy (1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Zespole Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 27 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze samodzielny referent w dziale przygotowania i rozliczania inwestycji, remontów i awarii 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Udostępniania Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 26 -15)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zamówień Publicznych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NZ - 15/15
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Organizacji i Nadzoru – 1 etat (Nr ref. 25 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na stanowisko urzędnicze na Samodzielnym Stanowisku ds. Organizacyjnych - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Zespole Realizacji Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 24 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na stanowisku Obsługi Administracyjno i Cywilno-Prawnej - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Administracji – 1 etat (Nr ref. 23 -15)
nabór na : Ochronę fizyczną budynku z dnia 19październka2015r
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Księgowy 2015.11.26.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( referent DD 2015-11-23)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Public Relations – 1 etat (Nr ref. 22 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 23.11.2015 r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 14/15
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego główny księgowy (pełny etat). z dnia 10paźdzternka2015r
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowym Przedszkolu Nr 109 (nauczyciel)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 13/15
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Zespole Realizacji Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 21 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - St. Specjalista w Zespole Utrzymania Zieleni – 0,5 etatu (Nr ref. 13-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Warunków – 1 etat (Nr ref. 20 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu Personalnego – 1 etat (Nr ref. 19 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie Samodzielny referent ds. kadr i płac 15.10.2015r.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 12/15
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu Umów i Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 18 -15)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 11/15
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej nr 26 im. Andrzeja Struga (informatyk - 0,2 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej (KASJER)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków (4) Kierownik WTZ
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (20.10.2015 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 82 (konserwator/elektronik)
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystenta-Edukatora w Oddziale Pałac Krzysztofory w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka - specjalista ds.organizacji imprez i aplikacji wniosków
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie - Samodzielny referent ds. kadr i płac 25.09.2015r.
Egzamin do orkiestry Sinfonietta Cracovia. Altówka, wiolonczela – muzyk tutti
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Administracyjne nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - główny specjalista w Zespole ds. Lasów i Edukacji – 1 etat (Nr ref. 12-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - główny specjalista w Zespole „Zielony Kraków” – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Księgowości – 1 etat (Nr ref. 17 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 82 (szatniarka)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 82 (konserwator/elektronik)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie - samodzielny referent ds. kadr i płac 10.09.2015r.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 10-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Zespole Utrzymania Zieleni– 2 etaty (Nr ref. 09-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Organizacji Transportu– 1 etat (Nr ref. 16 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy – 1 etat (Nr ref. 15 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Planowania i Realizacji Budżetu – 1 etat (Nr ref. 14 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej (pracownik sekretariatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze w dziale likwidatury 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy Informatyk w Zespole Informatyki – 1 etat (Nr ref. 13 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy - sprzątająca
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 08-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Specjalista w Zespole Budżetu,Planowania i Funduszy – 1 etat (Nr.ref.07-ZZM-2015r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds.Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i Kontroli – 1 etat (Nr ref. 06-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 124 (nauczyciel )()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II - referent - 3/4 etatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()
Nabór na wolne stanowisko pracy starszego referenta ds. administracyjnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy rzemieślnika - montażysty wystaw w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 18.08.2015 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 18.08.2015 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Ochrony Terenów Zielonych - 1 etat (Nr ref. 05-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 04-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 03.08.2015 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu F1 2015-07-31)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - Specjalista ds. programów - stażysta - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze Ilość etatów:1)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii 1 do 2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ds. księgowości 1 do 2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel-instruktor w Pracowni Plastyki,Rękodzieła, Fotografii i Filmu Animowanego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel-instruktor w Pracowni Muzyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel-instruktor w Akademii Twórczego Przedszkolaka +plastyka)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel-instruktor w Akademii Twórczego Przedszkolaka +muzyka)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - główny specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Zarządu – 1 etat (Nr ref. 03-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych – Zespół ds. Sponsoringu – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Biurze Zarządu – 1 etat (Nr ref. 02-ZZM-2015)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Geodezji – 1 etat (Nr ref. 12 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 26-07-2015 r.)
Specjalista ds. programów lub Specjalista ds. programów - stażysta - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy asystenta w Domu Zwierzynieckim w Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystenta w Dziale Dokumentacji i Architektury w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Referent - Sprzedawca w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszego Referenta w Pracowni Plastycznej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystenta Dyrektora w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Udostępniania Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 11 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Energetycznych - nauczyciel przedmiotow informatycznych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie 1 do 2 etatów )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego (2) referent ds. uczniowskich z dnia 25/06/2015r
Nabór na wolne stanowisko pracy technika ds. multimediów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr ref. 01-ZZM-2015
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej Archiwista
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej - kasjer
Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 3 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Ośrodek Terapii ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - Specjalista ds. płac
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarząd Cmentarzy Komunalnych - 1 etat 11.06.2015
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 4 (Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - główny księgowy
Referat Pośrednictwa Pracy - pośrednik pracy - stażysta 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor nadzoru w Zespole Realizacji Inwestycji - 1 etat ( Nr ref. 10-15 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 4 (rzemieślnik / konserwator)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie - referent - kasjer
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej (Specjalista edukacji)
Nabór Nr 4/2015 na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta w Referacie Gospodarczo - Technicznym Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 10/15
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -podinspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Starszy Inspektor 1 etat 21.05.2015
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Pracownik socjalny (zastępstwo)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 (robotnik do prac ciężkich)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Utrzymania Ruchu - 1 etat ( Nr ref. 09-15 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 9/15
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Nadzoru Transportu - 1 etat ( Nr ref. 08-15 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor nadzoru w Zespole Realizacji Inwestycji - 1 etat ( Nr ref. 07-15 )
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 8/15
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ( inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie 1 do 3 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy asystenta w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy starszy referent ds. fundraisingu w Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Nabór Nr 3/2015 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków -referent
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (specjalista ds. pozyskiwania środków finansowych (fundraiser))
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Zarządzania Ruchem - 1 etat ( Nr ref. 06-15 )
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 7/15
Nabór Nr 2/2015 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Finansowym Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego (REFERENT,STARSZY REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Starszy Inspektor 21.04.2015
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego (2) - główny księgowy z dnia 20kwietnia2015r
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Utrzymania Infrastruktury - 1 etat ( Nr ref. 05-15 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego 1 do 3 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 111 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 6/15
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego (Referent ds. księgowości)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (sekcja dochodów przedszkoli 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ds. księgowości 2 etaty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 82 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Umów i Zamówień Publicznych- 1 etat ( Nr ref. 04-15 )
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 5/15
Nabór na stanowisko pracy główny księgowy
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 4/15
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 - referent do spraw kadrowych
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 3/15
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Kontroli Wewnętrznej- 2 etaty (Nr ref. 03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Administracyjne nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 2/15
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 1/15
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (informatyk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada Referent ds. administracji + kasjer
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (instruktor ds. organizacji imprez i promocji)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 02.02.2015 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego (INSPEKTOR DS. BHP)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 13 (księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (do Działu Rozliczającego i Przygotowującego Inwestycje i Remonty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 18 (referent d/s płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (15.01.2015 Inspektor DG)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 1 Programowanie aplikacji internetowych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 31 (referent d/s płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe (kasjer)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor nadzoru w Zespole Realizacji Inwestycji - 1 etat (Nr ref. 02-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Zarządzania Ruchem- 2 etaty (Nr ref. 01 -15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 80 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 31 (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków - pielęgniarka
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 28 (Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 28 ( Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 28/14
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 27/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 23.12.2014 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (12.12.2014 Inspektor)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 22.12.2014 r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 26/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II ( Głównego Księgowego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 16.12.2014 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Starszy Informatyk w Zespole Informatyki – 1 etat (Nr ref. 29 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 28 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Utrzymania Infrastruktury – 1 etat (Nr ref. 27 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyja Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Warunków – 1 etat (Nr ref. 26 -14)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 25/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Rozliczającego i Przygotowującego Inwestycje)
Nabór na wolne stanowisko pracy w IX Liceum Ogólnokształcące (Sekretarz Szkoły)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego (SPECJALISTY DS. BHP – 1/8 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Referent w Zespole Utrzymania Transportu– 1 etat (Nr ref. 25 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 28. 11.2014 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 28. 11.2014 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Personalnym– 1 etat (Nr ref. 24 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 18.11.2014 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 18.11.2014 r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 24/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków - Kierownik działu terapeutyczno-socjalnego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 23/14
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Utrzymania Nieruchomości– 1 etat (Nr ref. 23 -14)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 22/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków (3) -Zastępca kierownika działu medyczno-rehabilitacyjnego
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Windykacji – 1 etat (Nr ref. 22-14 )
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 21/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Chemicznych ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, na stanowisko specjalisty ds. BHP
Pośrednik pracy - stażysta/pośrednik pracy 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 11 im. Misia Uszatka ()
nabór na wolne stanowisko adm. 0,5 etatu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Zespole Utrzymania Dróg – 1 etat (Nr ref. 21-14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej - specjalista (do 24.10.2014)
Doradca zawodowy-stażysta/doradca zawodowy/ doradca klienta - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Zachód (specjalista ds. płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Zachód (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Kierownik Zespołu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Kierownik Sekcji Kadr
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (konserwator - portier)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w X Liceum Ogólnokształcące (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 07.10.2014 r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 20/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk-wrz)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor nadzoru w Zespole Utrzymania Infrastruktury – 1 etat (Nr ref. 20 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - REFERENT DS. OSOBOWYCH
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskim Ośrodku Terapii (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskim Ośrodku Terapii (1)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowym Przedszkolu Nr 135 im. Księcia Kraka ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 19/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2014-09-03 Kierownik Zespołu ds. pracy socjalnej w Filii nr 7)
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu organizacyjnego w ZEO w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Organizacji – 1 etat (Nr ref. 19-14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 130 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Zarządzania Ruchem – 2 etaty (Nr ref. 18 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 1 (26 godzin przedmiotów logistycznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 1 (18,6 godziny przedmiotów logistycznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 1 (15 godzin informatyki tygodniowo - przedmioty zawodowe technik informatyk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 1( 22 godziny informatyki tygodniowo - przedmioty zawodowe technik informatyk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej nr 26 im. Andrzeja Struga (samodzielny referent ds. płac)
Pośrednik pracy/Doradca Klienta - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Referent w Zespole ds. Realizacji Polityki Rowerowej – 1 etat (Nr ref. 17-14 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (rem- praw)
Nabór na wolne stanowisko pracy Referent w Zespole Windykacji – 1 etat (Nr ref. 16-14 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (kosztorysant)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 30.08.2014 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 3 - Główny Księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 3 - Specjalista ds.płacowo-kadrowych
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 15 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Administracji– 1 etat (Nr ref. 14 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Administracyjne nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Windykacji – 1 etat (Nr ref. 13-14 )
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EE - 18/14
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Księgowości – 1 etat (Nr ref. 12-14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 17/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (główny księgowy)
OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO z dnia 12072014
OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH z dnia 12lipca2014
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie aplikacji do 20.07.2014 r.))
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ( inspektor nadzoru inwestorskiego )
Ogłoszenie o naborze
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Udostępniania Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 11 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista d/s kontroli wewnętrznej – 1 etat (Nr ref. 10 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobud.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Udostępniania Nieruchomości – (Nr ref. 09 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. elektrycznych w Zespole Realizacji Inwestycji 08-14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (2)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EE - 16/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (księgowość)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (planowanie)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 15/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 28 (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 32
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 31 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 14/14
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 13/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 12/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (audyt)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 11/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Kierownik Zespołu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Organizacji Transportu – 1 etat (Nr ref. 07 -14 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 - GŁOWNY KSIĘGOWY
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 10/14
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 9/14
Pośrednik Pracy stażysta/pośrednik pracy - 2 etety
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. kosztorysowania w Zespole Umów i Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 06 -14 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2014.04.14 Kierownik Zespołu ds. pracy socjalnej w Filii nr 9 )
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Jednostce Realizującej Projekt – 1 etat (Nr ref. 05 -14 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Udostępniania Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 04 -14 )
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 8/14
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 7/14
Nabór na wolne stanowisko pracy Referent w Zespole Warunków – 1 etat (Nr ref. 03 -14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 27 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Księgowości – 1 etat (Nr ref. 02 -14 )
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 6/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2014-03-14 Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w MOPS w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (księgowość)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 5/14
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FN - 4/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (specjalista do pozyskiwania środków finansowych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (Samodzielny referent – administrator kina)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 3/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (organizacyjny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - głowny księgowy z 5lutego2014
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (14.02.2014 Kierownik Działu Koordynacji Pracy Filii)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Inspektor DI
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (Kierownik ds. planowania)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Księgowości – 1 etat (Nr ref. 01 -14 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności - Konserwator
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( 27.01.2014 podinspektor w Sekcji ds. Informatyzacji )
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 2/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany) ZEO-DN-5.1110/1/14
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 1/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 - KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 SEKRETARZ
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Inspektor ZK
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Inspektor DI
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Specjalista
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 22/13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 21/13
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego SM.K - 1100/1/13
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków - zastępca kierownika działu terapeutyczno-socjalnego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (13.12.13 Kierownik Zespołu ds. usług i świadczeń w Filii nr 9 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (13.12.13 Z-ca Kierownika Zespołu ds. usług i świadczeń w Filii nr 9 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (13.12.13 Kierownik Zespołu ds. pracy socjalnej w Filii nr 9 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (13.12.13 Kierownik Zespołu ds. pracy socjalnej w Filii nr 1)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin na skaładanie dokumentów do 09.12.2013 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany nr3 gr (3))
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (sanitarny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - ochrona fizyczna budynku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego główny księgowy
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 20/13
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 124 konserwator
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102 /referent+kasjer/
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności - specjalista ds. płac
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany nr3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor sanitarny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (3)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 19/13
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (składanie dokumentów do 06.10.2013 r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EE - 18/13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 17/13
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (planowanie budżetu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru nr3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru nr2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 16/13
Nabór na wolne stanowisko pracy - SPECJALISTY DS BHP w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - P.O. Głównego Księgowego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (3)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Radców Prawnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NR - 15/13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 14/13
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 07 -13)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (instruktor w Pracowni Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel-instruktor w Pracowni Aktywności Twórczej)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 13/13
Nabór - grafik komputerowy
Nabór - nauczyciel zajęć wokalnych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FN - 12/13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Użytkowych i Egzekucji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FU - 11/13
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Zespole Utrzymania Infrastruktury – 1 etat (Nr ref. 06-13)
Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych (Nr ref. 05 – 13)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Organizacji – 1 etat (Nr ref. 04-13)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Utrzymania Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 03-13)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Utrzymania Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 02-13)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Administracyjne nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor 1 etat - 12.07.2013
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Inspektor 1 etat - 12.07.2013
Nabór na Inspektor w Zespole Umów i Zamówień (nr ref. 01-13)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FN - 10/13
Nabór na wolne stanowisko pracy: nauczyciel wychowawca
Nabór na wolne stanowisko starszy księgowy
Pośrednik pracy - stażysta/Pośrednik pracy/Pośrednik pracy I stopnia- 1 etat
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych i Fortów Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 9/13
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów:28-06-2013 r.)-inspektor nadzoru budowlanego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów:28-06-2013 r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 8/13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC -7/13
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru 1-2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FN - 6/13
Referent ds. ewidencji i świadczeń - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Działu Rehabilitacji 3.06.2013)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Energetycznych: specjalista ds. Kadr
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 126 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (podinspektor prawnik)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik Działu Rehabilitacji)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ds. planowania budżetu )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 (Sekretarz szkoły)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (3)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Radców Prawnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NR - 5/13
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca głównego księgowego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie - inspektor nadzoru inwestorskiego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka- Referent ds. finansowo-księgowych 4/2013
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 15.04.2013 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy opiekuna ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy asystenta w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca głównego księgowego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej-sekretarz
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent ds. księgowości)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 4/13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 3/13
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru (1-2))
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXVII Liceum Ogólnokształcące im. dr H. Jordana (referent 0.5 etatu)
Pośrednik pracy - stażysta/pośrednik pracy -1 etat
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 2/13
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 31 im.dra Henryka Jordana ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 1/13
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Radca prawny
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca głównego księgowego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 126 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II - REFERENT
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Krakowie - Referent ds. BHP
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (nadzór budowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Energetycznych - kierownik gospodarczy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny dla Dzieci Przedszkolnych ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny dla Dzieci Przedszkolnych ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki ( Termin składania dokumentów: 02-12-2012 r. )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 137 (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 16/12
Nabór na wolne stanowisko pracy w Gimnazjum Nr 4 (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Termin składania dokumentów: do 03-12-2012 r. )
Nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy w Szkołe Podstawowej nr 36 im. Henryka Sienkiewicza ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki ( Termin składania dokumentów: 30-11-2012 )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ()
Nabór na stanowisko starszego referenta
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka - REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Nabór na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca (2)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Radców Prawnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NR - 15/12
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 14/12
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Uzgodnień i Planowania – 1 etat (Nr ref. 09-12 )
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EE - 13/12
Nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki: 1. informatyk/operator i konserwator sprzętu komputerowego i multimedialnego, 2. specjalista ds. promocji
Nabór na Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury – nr ref. 08-12
Nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent ds. księgowości i płac w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji - (Nr ref. 07-12)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Łączności w Krakowie - SPECJALISTA
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EE - 12/12
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 11/12
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowy Żłobek nr 30 w Krakowie (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 07.09.2012 r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym (Nr ref. 06-12)
Nabór na wolne stanowisko urzednicze Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym (Nr ref. 05-12)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - referent ds. ewidencji i świadczeń - 2 etaty (08.08.2012 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy informatyk w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (nadzór inwestorski)
Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy w I Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 Płace kadry
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (do 22.06.2012 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej - główny księgowy - 15.06.2012 r.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności - główny księgowy (termin do 4-06-2012)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Termin składania dokumentów do 31-05-2012 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 05-06-2012 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Planowania i Organizacji Transportu (Nr ref. 04-12)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 10/12
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 09/12
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 08/12
Nabór na wolne stanowisko pracy w V Liceum Ogólnokształcące im.Augusta Witkowskiego (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor nadzoru w Dziale Współpracy z Dzielnicami (Nr ref. 03-12)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 12 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Użytkowych i Egzekucji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FU - 07/12
Nabór na głównego księgowego w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EE - 06/12
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 05/12
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Zastępca Głównego Księgowego (Nr ref. 02-12)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 04/12
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EE - 03/12
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 02/12
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka
Nabór na wolne stanowisko pracy w Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (2) Główny księgowy
Nabór na stanowisko Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator (2 etaty)
Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Dyrektora ds. Transportu Publicznego (Nr ref. 01-12)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 5 - Główny Księgowy
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Radców Prawnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NR - 01/12
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel wychowania przedszkolnego) 04.01.2012
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca głównego ksiegowego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 65 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy - samodzielny referent w Domu Pomocy Społecznej ul.Praska 25 w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - INSPEKTOR DS. ADMINISTRACJI
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 - główny księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy - nr ref. 23-11
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 22/11
Nabór na wolne stanowisko pracy w V Liceum Ogólnokształcące im.Augusta Witkowskiego (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 21/11
Specjalista ds. programów/Specjalista ds. programów - stażysta - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 20/11
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Domu Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik w Dziale Nadzoru Usług w Transporcie Publicznym (Nr ref. 22 – 11)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 19/11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 18/11
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 (termin składania dokumentów 14-10-2011r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 17/11

Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 Referent
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Radców Prawnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NR - 16/11
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 (termin składania dokumentów: 30.09.2011)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów: 02-10-2011)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 15/11
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 14/11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 13/11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 12/11
Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista w Dziale Odwodnienia - Nr ref. 21 – 11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 11/11
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (2)
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - Referat Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES (3 etaty) - Referat Marketingu Usług Urzędu (1etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy KIEROWNIK GOSPODARCZY w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy REFERENT w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracyPodinspektor w Dziale Inżynierii Ruchu – (Nr ref. 20 – 11)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Sekcja Oznakowania i Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – (Nr ref. 19 – 11)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania – (Nr ref. 18 – 11)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Ochrony Pasa Drogowego – Sekcja Handlu i Reklam (Nr ref. 17 – 11)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 10/11
Nabór na Specjalista w Dziale Planowania i Organizacji Transportu Publicznego - 16-11
Nabór na Podinspektor w Dziale Organizacji - 15-11
Nabór na Informatyk w Dziale Informatycznym – 14-11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 09/11
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Gimnazjum Nr 17
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki - termin składania dokumentów 02.08.2011 r.
Nabór na wolne stanowisko pracy KIEROWNIK GOSPODARCZY w I Liceum Ogólnokształcące ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 32 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania - (Nr ref. 13 - 11)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy - (Nr ref. 12 - 11)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 08/11
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 ()
NABÓR NA STANOWISKO ADMINISTRACYJNE DS. PROMOCJI I IMPREZ w Młodzieżowym Domu Kultury "Dom Harcerza" im. prof. A. Kamińskiego ul. Lotnicza 1
Nabór na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca (2)
Dział Ewidencji i Świadczeń - Referat Świadczeń - 3 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Radców Prawnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NR - 07/11
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka ul. Grochowa 19 - Główny Księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór Referent - 1/2 etatu - 08.06.2011
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania (Nr ref. 11 - 11)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego 25 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy - osoba sprzątająca - w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” (termin składania dokumentów do dn. 17.06.2011r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do 31-05-2011)
Nabór na wolne stanowisko pracy Radca prawny w Zespole Radców Prawnych – (Nr ref. 10 – 11)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym - (Nr ref. 09 - 11)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (sanitarny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ()
Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Poradnictwa Zawodowego - doradca zawodowy/doradca zawodowy-stażysta - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka - Referent ds. Finansowo-Księgowych
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 06/11
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inestycje i remonty)
Dział Ewidencji i Świadczeń - Referat Świadczeń - starszy referent - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do dnia 22.04.2011 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - Główny Księgowy
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 05/11
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Planowania i Organizacji Transportu Publicznego Nr ref. 08 – 11
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 07 – 11)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inestycje i remonty)
Nabór Dział Księgowo-Finansowy 1 etat - 28.03.2011
Nabór Dział Organizacji i Kontroli 1 etat - 28.03.2011
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 04/11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FW - 03/11
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Radców Prawnych Nr ref. 06 – 11
Nabór na Inspektor Zespole Public Relations - ref. 05 - 11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 02/11
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego ()
Nabór na Inspektor Zespole Public Relations - ref. 04 - 11
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (obsługa)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do dnia 20.02.2011 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (termin składania dokumentów do dnia 20.02.2011 r.)
Nabór na Referent ds. przygotowania inwestycji - nr ref. 03 - 11
Pośrednik pracy-stażysta/pośrednik pracy - 2 etaty
Nabór Dział Księgowo-Finansowy - 1 etat - 03.02.2011
Nabór Dział Organizacji i Kontroli - 1 etat - 03.02.2011
Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” (termin składania dokumentów do dn. 18.03.2011r)
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EE - 01/11
Nabór na Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania - nr ref. 02 - 11
Nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. kadrowych
Nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. finansowo-płacowych
Nabór na stanowisko: Specjalista ds. Kadr
Nabór na Starszy inspektor ds. dokumentacji projektowej - nr ref. 01-11
Nabór na Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji - ref. 20 – 10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (2)
Nabór na Inspektor w Dziale Kadr i Płac - ref. 19-10
Nabór na Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym - ref. 18 - 10
Nabór na Inspektor w Dziale Organizacji - ref. 17 - 10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (4)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ()
Nabór na Podinspektor w Biurze Strefy Płatnego Parkowania 16-10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki ()
Nabór na Kasjer w Biurze Strefy Płatnego Parkowania 15-10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe ()
Nabór na Inspektor w Dziale Uzgodnień – 14-10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego (2)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 34/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka (2)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 33/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (Pracownia filmowa 15.10.2010)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki ()
Nabór na Podinspektor w Sekcji Oznakowania i Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 13-10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 31/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 32/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 30/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (referent ds. zarządzania nieruchomościami)
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (referent ds. księgowości w Sekcji Ksiąg Rachunkowych ZFŚS)
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (referent księgowości w sekcji ksiąg rachunkowych JB)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 29/10
Referat Poradnictwa Zawodowego - doradca zawodowy stażysta/ doradca zawodowy - 3 etaty
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 28/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 27/10
Dział Ewidencji i Świadczeń - Referat Świadczeń - starszy referent (1 etat)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 26/10
Specjalista ds. płac w MDK DH im. prof. A. Kamińskiego
Nabór na wolne stanowisko administracyjne w MDK DH im. prof. A. Kamińskiego - organizacja imprez
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 25/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 24/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 23/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 22/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 21/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 20/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 19/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 11 im. Misia Uszatka ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (Inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (Specjalista ds. merytorycznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (Koordynator ds. realizacji projektu)
Nabór na Podinspektor w Dziale Uzgodnień 12-10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 18/10
Nabór na wolne stanowisko Kierownik Gospodarczy (0.5 etat) 18.06.2010
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (2)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 17/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 16/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 15/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 14/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 116 - referent ds. żywienia
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 13/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 12/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 11/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 10/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 4 (Intendent - pełny etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 4 (Referent - pełny etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 4 (Sekretarz szkoły - pełny etat)
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży: referent-sekretarka
Nabór na Podinspektora w Zespole Radców Prawnych 11-10
Nabór na Specjalista w Dziale Nadzoru Usług w Transporcie Publicznym - 10-10
Nabór na Inspektora w Dziale Utrzymania Dróg– 09-10
Nabór na Kierownika Działu Informatycznego– 08-10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego 25 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ()
Nabór na Inspektor nadzoru inwestorskiego w Dziale Utrzymania Dróg 07-10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Gimnazjum Nr 24 (2)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 09/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Dziecka Nr 1 (2)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 08/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Radców Prawnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NR - 07/10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 06/10
Podinspektor ds. zieleni w Dziale Utrzymania Zieleni. 06 – 10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych ()
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 5-10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 05/10
Referent ds. finansowo-księgowych - Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 04/10
Starszy specjalista ds. księgowości Projektów 04 – 10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ()
Starszy specjalista ds. księgowości w Dziale Finansowo - Księgowym 03 – 10
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 03/10
Referat Poradnictwa Zawodowego - doradca zawodowy stażysta / doradca zawodowy - 1 etat
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 02-10
Dział Ewidencji i Świadczeń - Referat Świadczeń - starszy referent (1 etat)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 02/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w VII Liceum Ogólnokształcącym - referent ds. płac (wymiar 3/4 etatu)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 01/10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ()
Inspektor w Sekcji Opinii i Warunków -01-10
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (3)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 28/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 27/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 26/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EE - 25/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 24/09
Specjalista ds. rozwoju zawodowego (składanie ofert do dnia 03.12.2009 r.)
Specjalista ds. eksploatacji floty w Dziale Administracji 63-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa Nr 62 im.kmdra por.Franciszka Dąbrowskiego ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 47 im. Stefana Czarnieckiego ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ekonomiczny – 1/2 etatu – w Szkole Podstawowej nr 95 w Krakowie
Inspektor nadzoru w Sekcji Rozkopów i Wjazdów 62-09
Inspektor w Sekcji Rozkopów i Wjazdów 61-09
Starszy inspektor ds. rozliczeń podatku VAT w Dziale Finansowo-Księgowym. 60-09
Inspektor ds. budżetowania w Dziale Administracji 59-09
Nabór na wolne stanowisko pracy asystenta - animatora kultury w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 23/09
Pośrednik pracy - stażysta (składanie ofert do dnia 06.10.2009 r.)
Referent d/s księgowości w Sekcji ksiąg rachunkowych i likwidatury w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (4)
Starszy specjalista – koordynator ds. inwestycji i remontów w pasie drogowym 58-09
Podinspektor ds. strefy płatnego parkowania w Sekcji Windykacji Należności i Obsługi Strefy Płatnego Parkowania 57-09
Referent ds. strefy płatnego parkowania w Sekcji Windykacji Należności i Obsługi Strefy Płatnego Parkowania – 56-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (2) termin składania dokumentów 29-10-2013
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących ul. Grochowa ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 22/09
Inspektor ds. płac w Dziale Kadr i Płac 55-09
Referent w Dziale Inżynierii Ruchu 54-09
Inspektor nadzoru w Sekcji Rozkopów i Wjazdów 53-09
Inspektor w Sekcji Rozkopów i Wjazdów 52-09
Stanowisko administracyjne: grafik - plastyk - Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. Aleksandra Kamińskiego
Stanowisko administracyjne - organizacja imprez - Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. Aleksandra Kamińskiego
Stanowisko administracyjne ds. promocji i imprez - Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. Aleksandra Kamińskiego
Specjalista ds. płac - Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. Aleksandra Kamińskiego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 21/09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - stanowisko główny księgowy
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 20/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 29/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 18/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Wynajmu Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 19/09
Inspektor nadzoru inwestorskiego w Dziale Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich 49-09
Starszy specjalista – koordynator ds. inwestycji i remontów w pasie drogowym. 48-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w II Liceum Ogólnokształcące ()
Referent w Dziale Infrastruktury Torowej i Energetycznej. 51-09
Podinspektor w Dziale Geodezji 50-09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 17/09
Inspektor w Dziale Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy – 47-09
Specjalista w Dziale Infrastruktury Torowej i Energetycznej. 46-09
Podinspektor w Dziale Infrastruktury Torowej i Energetycznej. 44-09
Starszy specjalista w Dziale Inżynierii Ruchu. - 43-09
Kierownik Sekcji Windykacji Należności i Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. 42-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących (2)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 16/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 15/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Kadr, Płac i Szkoleń Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NS - 14/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 13/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TT - 12/09
Nabór na stanowisko st. referenta / specjalisty ds. personalnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada (2)
Nabór na wolne Inspektor w Dziale Czystości i Gospodarki Odpadami– 41-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (2)
Główny Księgowy - Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. Aleksandra Kamińskiego
Starszy specjalista w Dziale Planowania i Organizacji Transportu Publicznego 39-09
Starszy specjalista w Dziale Planowania i Organizacji Transportu Publicznego 38-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - stanowisko nauczyciel geografii
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 11/09
Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji 40-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada2
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FC - 10/09
Podinspektor w Dziale Zarządzania Obiektami Kubaturowymi i Ścieżkami Rowerowymi 37-09
Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych 36-09
Młodszy referent d/s informatyki w Dziale Informatycy w Zespole Ekonomiki Oświaty Kraków-Zachód
Referent w Dziale Przygotowania Inwestycji 35-09
Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji 34-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39
Referent d/s księgowości w Sekcji ksiąg rachunkowych i likwidatury oraz inwentaryzacji i księgowości materiałowej w Zespole Ekonomiki Oświaty Kraków-Zachód
Główny specjalista w Dziale Analiz, Planowania i Programowania 33-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5
Nabór na stanowisko-samodzielny referent
Nabór na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 09/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Wynajmu Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EU - 08/09
Specjalista w Dziale Inżynierii Ruchu 32-09
Referent w Dziale Inżynierii Ruchu 31-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Dziecka Nr 1
Nabór na Starszy inspektor nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji 30-09
Nabór na Specjalista w Sekcji Uzgodnień 29-09
Podinspektor ds. Prawnych 28-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
Inspektor nadzoru w Dziale Współpracy z Dzielnicami 27-09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Radców Prawnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - RP - 07/09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EM - 06/09
Podinspektor w Dziale Badań Drogowych 26-09
Starszy inspektor w Dziale Przygotowania i Organizacji Transportu Publicznego 25-09
Referent d/s księgowości w Sekcji ksiąg rachunkowych i likwidatury w Zespole Ekonomiki Oświaty Kraków-Zachód
Specjalista ds. Controllingu 24-09
Podinspektor w Dziale Przygotowania Inwestycji 23-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Specjalnych Nr 3
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EE - 05/09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy2
Podinspektor w Dziale Współpracy z Dzielnicami 22-09
Inspektor nadzoru w Dziale Współpracy z Dzielnicami 21-09
Inspektor w Dziale Analiz, Planowania i Programowania 20-09
Referent w Dziale Finansowo-Księgowym 19-09
Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym 18-09
Inspektor nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji 17-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (1)
Starszy specjalista w Dziale Zarządzania Obiektami Kubaturowymi i Ścieżkami Rowerowymi 16-09
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy2
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28
Nabór na wolne stanowisko Samodzielny Referent 18.06.2010
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Specjalnych Nr 14
Nabór na wolne stanowisko Główna Ksiegowa 18.06.2010
Nabór na wolne stanowisko: sprzątająca w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach