BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Wersja dokumentu z dnia 2017-11-15 11:27:51

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku - ogłoszenie

 • ZP 50/2017 - data zamieszczenia: 15.11.2017

Zakup i dostawa różnych łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie


 • ZP 44/2017 - data zamieszczenia: 03.11.2017

Roboty budowlane:

"1. Demontaż , dostawa, montaż i uruchomienie windy szpitalnej zlokalizowanej w budynku głównym (pawilon C ) Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

2. Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. Budowa windy zewnętrznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie."

 • ZP 48/2017  -  data zamieszczenia: 02.11.2017

Zakup i dostawa sprzętu diagnostycznego dla Oddziału Okulistycznego, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Neurologicznego oraz Poradni Proktologicznej Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 • ZP 47/2017 - data zamieszczenia: 02.11.2017

Zakup, dostawa i montaż sprzętu na doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Endoskopowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 • ZP 41/2017- data zamieszczenia: 30.10.2017

Zakup i dostawa sprzętu na doposażenie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 • ZP 43/2017 - data zamieszczenia: 27.10.2017

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na oddział Neurologiczny z pododdziałem Udarowym oraz na Oddział Ortopedyczno - Urazowy Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 • ZP 40/2017 - data zamieszczenia: 27.10.2017

Zakup i dostawa wyposażenia na Oddziały Szpitalne Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 • ZP 46/2017 - data zamieszczenia: 27.10.2017

Zakup i dostawa sprzętu zabiegowego na potrzeby Oddziału Ginekologicznego oraz Oddziału Chirurgii Dzieci Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 • ZP 45/2017 - data zamieszczenia: 27.10.2017

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na oddziały szpitalne Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 • ZP 42/2017 - data zamieszczenia: 20.10.2017 r.

Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 

 • ZP 38/2017 - data zamieszczenia: 07.10.2017 r.

Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”

 

 

 • ZP 36/2017 - data zamieszczenia: 02.10.2017

„Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Okulistycznego oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”

 

 • ZP 37/2017 - data zamieszczenia: 02.10.2017

„Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zadania pn: 

1. Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej Szpitala specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,

2. Przebudowa pomieszczeń budynku Działu Technicznego dla potrzeb administracji Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66”.

 

 • ZP 31/2017 - data zamieszczenia: 27.09.2017

„Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej oraz dzierżawa pościeli, bielizny wraz z transportem wewnętrznym i zewnętrznym”

 

 • ZP 32/2017 - data zamieszczenia: 27.09.2017

„Rozbudowa systemu informatycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego oraz modernizacja istniejącej sieci komputerowej wraz z usługą wdrożenia.”

 • ZP 28/2017 - data zamieszczenia: 08.09.2017

Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. Przebudowy pomieszczeń przyziemia pawilonu D dla potrzeb działu Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie


 • ZP 29/2017 - data zamieszczenia: 06.09.2017

Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie


 •  ZP 27/2017 - data zamieszczenia: 29.08.2017

Dostawa leków w ramach programów lekowych


 • ZP 26/2017 - data zamieszczenia: 23.08.2017

Zakup, dostawa, montaż i instalacja pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia Oddziału Otolaryngologicznego

 

 

 • ZP 24/2017 - data zamieszczenia: 04.08.2017

Roboty Budowlane: grupa 1- Przebudowa pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb bloku operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala,

grupa 2 - Wykonanie remontu nawierzchni drogowej i chodników w obrębie części frontowej Szpitala.


 • ZP 23/2017 - data zamieszczenia: 28.07.2017

Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej oraz dzierżawa pościeli, bielizny wraz z transportem wewnętrznym i zewnętrznym.

 • ZP 21/2017 - data zamieszczenia:  24.07.2017

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medyczne

 • ZP 20/2017 - data zamieszczenia: 14.07.2017

Zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych i higieniczno - pielęgnacyjnych

 

 • ZP 17/2017 - data zamieszczenia: 22.06.2017

Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 • ZP 22/2017 - data zamieszczenia: 22.06.2017 r.

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie”

 

 • ZP 18/2017 - data zamieszczenia: 13.06.2017 r.

„Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „ Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.


 • ZP 19/2017 - data zamieszczenia: 01.06.2017 r.

Objęcie opieka serwisową Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/AMMS produkcji Asseco Poland.S.A. wraz z zakupem dodatkowych licencji


 • ZP 13/2017 - data zamieszczenia: 31.05.2017 r.

Zakup i dostawa sterylnego jednorazowego sprzętu medycznego


 • ZP 16/2017 - data zamieszczenia: 30.05.2017 r.

 

Zakup i Dostawa Opatrunków Specjalistycznych


 • ZP 14/2017 - data zamieszczenia: 18.05.2017 r.

Zakup i dostawa niesterylnego jednorazowego sprzętu medycznego •  ZP 12/2017 - data zamieszczenia: 15.05.2017 r.

 Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica/AMMS produkcji firmy Assecco Poland S.A. wraz z zakupem dodatkowych licencji

 

 

 • ZP 15/2017 - data zamieszczenia: 12.05.2017 r.

 

 Dostawa leku  w ramach programu lekowego

 

 • ZP 10/2017 - data zamieszczenia: 14.04.2017 r.

 Dostawa endoprotez jednoprzedziałowych stawu kolanowego

 

 • ZP 9/2017 - data zamieszczenia: 13.04.2017 r.

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej

 

 • ZP 8/2017 - data zamieszczenia: 03.04.2017 r.

Dostawa leków


 • ZP 7/2017 - data zamieszczenia: 23.03.2017 r.

Dostawa surowców farmaceutycznych i produktów galenowych

 

 • ZP 5/2017 - data zamieszczenia: 08.03.2017 r.

Zakup i dostawa kontrastów do badań w tomografii komputerowej i badaniach naczyniowych oraz elementów wymiennych do wstrzykiwacza kontrastu typu CT EXPRESS 4D

 • ZP 6/2017 - data zamieszczenia: 24.02.2017 r.

 Dostawa leków w ramach programów lekowych

 

 • ZP 2/2017 - data zamieszczenia: 07.02.2017 r.

Zakup i Dostawa Materiałów Opatrunkowych i Opatrunków Specjalistycznych


 • ZP 1/2017 - data zamieszczenia: 01.02.2017 r.

Zakup i dostawa osprzętu, wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych stosowanych w aparacie nerkozastępczym typu MULTIFILTRATE CiCa

 

 

 • ZP 4/2017 - data zamieszczenia: 31.01.2017 r.

Dostawa płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego

 

 • ZP 3/2017 - data zamieszczenia: 18.01.2017 r.


Usługa farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego


 •  ZP 44/2016 - data zamieszczenia: 18.01.2017 r.

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz sterylnych jednorazowych kompletów operacyjnych

 

 • ZP 42/2016 - data zamieszczenia: 30.12.2016 r.

Zakup i dostawa niesterylnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego

 

 • ZP 43/2016 - data zamieszczenia: 16.12.2016 r.

Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

 

 •  ZP 41/2016 - data zamieszczenia: 12.12. 2016 r.

 Dostawa stabilizatorów zewnętrznych i śrubopłytek dla Oddziału Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej oraz materiałów szewnych dla Bloku Operacyjnego

 

 • ZP 29/2016 - data zamieszczenia: 09.12.2016 r

System kompleksowej obsługi urządzeń drukujacych i wydruków


 • ZP 40/2016 - data zamieszczenia: 28.11.2016 r.

Zakup i dostawa myjki ultradźwiękowej dla Pracowni Endoskopii

 

 • ZP 39/2016 - data zamieszczenia: 18.11.2016 r.

Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych


 • ZP 37/2016 - data zamieszczenia: 16.11.2016 r.

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową


 • ZP 38/2016 - data zamieszczenia: 09.11.2016 r.

Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej


 • ZP 35/2016 - data zamieszczenia: 27.10.2016 r.

Dostawa lasera diodowego do fotokoagulacji wraz z dedykowaną lampą szczelinową

 

 • ZP 36/2016 - data zamieszczenia: 27.10.2016 r.

Zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pracowni Endoskopowej i Oddziału Otolaryngologicznego

 

 • ZP 33/2016 - data zamieszczenia: 25.10.2016 r.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji części Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego Szpitala Specjalistycznego im. S.Żeromskiego SP ZOZ

 

 • ZP 34/2016 - data zamieszczenia: 24.10.2016 r. 

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

 

 • ZP 32/2016 - data zamieszczenia: 12.10.2016 r.

Dostawa lasera diodowego do fotokoagulacji wraz z dedykowaną lampą szczelinową

 

 • ZP 28/2016 - data zamieszczenia: 05.10.2016 r.

Dostawa Funduskamery na potrzeby Oddziału Okulistycznego

 

 

PRZETARGI ogłoszone do dnia 04.10.2016 r.

Przetargi Szpitala im. Stefana Żeromskiego publikowane do dnia 4.10.2016 r

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-12-28 12:41:14
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-12-28 12:38:29
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-12-28 12:35:57
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-12-28 12:32:07
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-12-17 14:28:36
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-12-17 14:27:40
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-12-06 13:44:16
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-10-17 12:22:32
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-10-16 13:14:36
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-10-03 13:49:23
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-09-27 18:31:10
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-09-19 14:20:57
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-09-14 13:47:36
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-09-14 13:02:08
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2018-09-12 11:35:45
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-09-11 14:28:44
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-09-05 14:09:12
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-22 14:44:36
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-22 14:44:05
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-22 14:42:59
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-22 14:41:27
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-22 13:26:34
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-22 13:17:56
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-22 13:16:44
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-22 13:07:49
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-20 13:32:18
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-20 13:31:17
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-20 13:29:39
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-20 13:28:52
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-08-06 15:03:57
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-07-20 14:16:13
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-07-20 13:21:14
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-07-20 13:07:26
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-07-12 14:22:03
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-07-11 14:07:13
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-06-08 12:38:16
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-05-23 13:34:04
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-05-15 14:43:09
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-04-17 13:47:38
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-04-17 13:42:13
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-04-17 13:35:28
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-04-17 11:41:05
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-04-17 11:01:40
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-04-14 11:51:08
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-04-14 11:48:16
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-04-14 11:39:43
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-04-13 14:42:38
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-04-13 14:41:10
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-04-13 13:34:40
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-03-19 15:24:39
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2018-03-19 15:21:21
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2018-03-19 15:16:21
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2018-03-12 15:17:15
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2018-03-12 15:09:10
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2018-03-01 14:34:09
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-02-20 13:26:25
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-02-19 13:19:00
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-02-19 13:16:20
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-02-16 18:31:40
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-02-01 14:37:48
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-01-30 12:29:41
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-12-21 13:32:03
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-12-21 13:26:23
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-12-21 13:23:38
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-12-21 13:23:05
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-12-19 11:28:46
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-12-13 13:02:26
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-12-12 12:17:20
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-12-04 14:37:19
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-27 11:20:34
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-15 11:27:51
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2017-11-09 13:40:04
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2017-11-03 20:02:55
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-02 12:25:48
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-02 12:24:56
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-02 12:13:10
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-30 14:37:14
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-27 22:13:41
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-27 21:46:56
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-27 21:09:58
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-27 20:52:28
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-20 16:22:44
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-20 16:22:02
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-20 16:21:14
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-07 20:55:22
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-07 20:52:50
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-07 20:52:12
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-07 20:49:53
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-07 20:47:13
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-02 20:42:33
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-02 18:40:36
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-02 18:39:55
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-27 19:53:45
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-27 15:50:13
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-27 15:49:13
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-27 15:21:11
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-25 13:00:25
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-25 12:59:01
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-25 12:58:04
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-25 12:56:49
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-08 14:50:41
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-09-06 14:52:59
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-08-29 12:31:01
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-08-23 14:06:25
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-08-04 16:51:02
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-07-28 15:08:34
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-07-28 15:07:42
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-07-28 14:57:40
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-07-28 14:56:29
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-07-24 14:41:42
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-07-14 15:16:09
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-07-14 15:15:10
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-06-22 17:02:00
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-06-22 14:30:48
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-06-13 14:01:25
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-06-01 14:16:35
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-31 14:31:02
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-30 12:23:56
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-25 13:49:14
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-18 13:45:44
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-16 07:59:00
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-15 15:03:27
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-12 15:46:18
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-05-12 15:44:04
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-05-12 15:43:12
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-05-12 15:42:31
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-05-12 15:40:24
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-05-12 15:37:39
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-05-12 15:36:15
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-04-24 09:56:35
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-04-14 12:14:26
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-04-14 08:07:35
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-04-13 14:41:19
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-04-03 14:55:09
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-23 14:32:34
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-23 14:29:37
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-23 14:19:41
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-08 12:57:28
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-03-08 12:56:51
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-03-08 12:55:49
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-03-03 11:39:49
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-03-03 11:31:59
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-03-03 11:27:06
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-02-24 11:27:09
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-24 11:04:02
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-07 14:34:20
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-02-07 14:33:45
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-02-07 13:47:38
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-01 13:40:50
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-01 12:22:18
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-01 12:21:47
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-01-31 14:34:59
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-01-25 10:59:10
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-01-18 14:50:00
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-01-18 14:49:04
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-01-18 14:36:05
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-01-18 14:34:33
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-12-30 12:17:46
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-12-20 09:01:28
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-12-19 10:31:15
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-12-16 14:17:40
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-12-12 11:58:58
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-12-12 11:56:53
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-12-12 11:53:18
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-12-12 08:20:17
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-12-12 08:14:05
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-12-09 14:37:25
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-12-07 10:41:28
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-12-07 10:40:44
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-12-02 14:29:57
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-12-02 14:29:14
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-12-02 14:21:03
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-12-02 14:17:28
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-12-02 14:15:46
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-28 14:04:27
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-28 14:03:56
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-23 12:31:02
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-23 12:24:33
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-23 12:23:54
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-23 12:22:17
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-23 12:19:04
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-23 12:16:50
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-23 12:15:06
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-23 12:13:58
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-23 12:12:02
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-23 12:10:28
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-23 12:09:24
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-18 13:54:04
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-11-16 13:49:48
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-16 13:48:32
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-09 14:47:21
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-11-09 14:46:02
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-31 09:05:02
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-31 09:01:07
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-31 08:58:04
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-27 14:55:42
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-27 14:49:59
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-27 13:46:55
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 16:01:08
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 16:00:54
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:59:16
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:44:14
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:43:46
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:40:17
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:39:20
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:38:01
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:37:06
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:36:36
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:35:38
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:34:29
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:33:27
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:32:05
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:30:42
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:29:58
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:28:17
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:27:18
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:19:35
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:18:26
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:17:42
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 15:12:06
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-25 14:16:25
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-24 14:14:07
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-24 14:05:40
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2016-10-12 14:03:50
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-10-11 15:04:45
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-10-11 15:03:29
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-10-11 15:03:12
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-10-11 15:02:44
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-10-05 15:03:30
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2016-05-09 12:15:11
JAKUB MADEJ
 Edycja
2016-05-09 12:15:04
JAKUB MADEJ
 Edycja
2008-10-08 09:26:36
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-08 09:25:52
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-08 09:25:43
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja