Kontrole utrzymywania zwierząt gospodarskich

 

Podstawa prawna:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 t.j.), UCHWAŁA NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

W 2017 roku przeprowadzono 43 kontrole w związku z niewłaściwym utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenie Krakowa, sprawdzano także zasady przetrzymywania koni dorożkarskich. Interwencje dotyczyły przede wszystkim utrzymywania zwierząt gospodarskich w strefie miejskiej, poza gospodarstwami rolnymi, złych warunków utrzymywania zwierząt i niewłaściwej opieki nad nimi.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2017 

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2016

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2015

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2014

 

 

 

 

Zobacz też informacje w dziale: Kształtowanie i ochrona środowiska