Kontrola realizacji umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Podstawa prawna:


Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.)

Umowa z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów Ustawy.

 

W 2017 roku przeprowadzono 23 kontrole, w trakcie których analizowano sprawozdania finansowe przedstawione przez główną księgową i kierownika Schroniska. Kontrolowano również warunki, w jakich przebywały zwierzęta i jaką miały opiekę. Każdorazowo kontrolowano książki przyjęć i wydawania zwierząt oraz interwencji na terenie Krakowa. Kontrole przeprowadzane są każdorazowo po otrzymaniu rozliczenia ze Schroniska za dany miesiąc.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2017

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2016

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2015

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2014

 

 

Zobacz też informacje w dziale: Kształtowanie i ochrona środowiska.