Zdrowie

 

        

 

      Otwarte konkursy ofert:

 

      Konkurs Ofert na reakizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

 

 

 

 

  1. Programy zdrowotne Gminy Miejskiej Kraków

 

  1. Sieć AED  "Impuls Życia"

 

  1. Opieka zdrowotna

 

4. Opieka nad dzieckiem


 

  1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie zdrowia publicznego 

 

  1. Inne

 

  1. Przydatne informacje

 

      8.  Rodzicu, nie jesteś sam!

 

 

 

ARCHIWUM

Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie zwiazanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Miejski Program Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2010 - 2012"

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010 - 2012

KONSULTACJE SPOŁECZNE - MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA I MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016-2018

WYKAZ REALIZATORÓW MIEJSKICH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

Miejski Program Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2013-2015"

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015

Konsultacje w zakresie realizacji miejskich programów profilaktycznych na lata 2013-2015

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-17 13:21:04
KRYSTYNA WŁOSIK
 Edycja
2019-05-17 12:54:50
KRYSTYNA WŁOSIK
 Edycja
2019-04-02 14:20:49
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Edycja
2019-04-02 14:18:24
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Edycja
2019-04-02 14:15:08
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Edycja
2019-04-02 14:14:14
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Edycja
2019-04-02 13:00:15
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
 Edycja
2018-11-29 09:53:40
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2018-02-21 13:22:12
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2018-02-21 13:06:47
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja