Numer:

XXI/340/15

Data uchwalenia:

2015-07-08

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR XXI/340/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze (WN-II.4131.1.27.2015) Wojewody Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały w części tj. w zakresie pkt 44, rozdz. IV załącznika nr 3 uchwały;

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR XCV/2471/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
pdf_logo
UCHWAŁA NR XXXIV/559/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LVIII/795/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
pdf_logo
UCHWAŁA NR XCIV/1402/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz pomieszczeń tymczasowych.
pdf_logo
UCHWAŁA NR CXIII/1758/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXVI/1646/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

Powrót