Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/1753/14 UCHWAŁA NR CXIII/1753/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25.05.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków. 2014-08-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIII/2430/18 UCHWAŁA NR XCIII/2430/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.). 2018-01-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XVI/163/11 UCHWAŁA NR XVI/163/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków. 2011-05-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót