Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/1505/14 UCHWAŁA NR XCIX/1505/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie. <<>>Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, Sygn. Akt III SA/Kr 1719/14 z dnia 6 listopada 2015 r.: stwierdzenie nieważności § 3 pkt 8 w uchwałach od Nr XCIX/1495/14 do Nr XCIX/1512/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic I-XVIII. 14/03/12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/2545/18 UCHWAŁA NR XCVIII/2545/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie. 18/03/28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/321/15 UCHWAŁA NR XXI/321/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 15/07/08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/143/91 UCHWAŁA NR XXI/143/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1991 . w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich. 91/03/27

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót