Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIX/997/13 UCHWAŁA NR LXIX/997/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2013-03-13

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Powrót