Numer:

LXIII/917/12

Data uchwalenia:

2012-12-19

Archiwalna:

tak

Opis:

UCHWAŁA NR LXIII/917/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2013 r. dot. uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków w części tj.: 1) art. 1 ust. 1 Regulaminu w zakresie słów: "mieszkańców, osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Miejskiej Kraków:, "organizatorów imprez masowych"; 2) art. 8 ust. 1 Regulaminu w zakresie słów: "bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości"; 3) art. 8 ust. 2 Regulaminu; 4) art. 10 ust. 1 Regulaminu; 5) art. 10 ust. 2 Regulaminu; 6) art. 10 ust. 3 pkt 2 i 3 Regulaminu; 7) art. 19 ust. 1 i 2 Regulaminu; 8) art. 22 pkt 1 Regulaminu w zakresie słów: "i promujący" oraz art. 22 pkt 1 zd. 2 Regulaminu; 9) art. 26 ust. 3 pkt 1 Regulaminu w zakresie słów: "lub zagrażającemu otoczeniu"; 10) art. 34 ust. 1 pkt 3 Regulaminu; 11) art. 35 ust. 1 Regulaminu.

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVII/1296/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
pdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków>>>UWAGA>>>WSA wyrokiem z dnia 5.06.2007 r.uwzględnił skargę Wojewody Małopolskiego i stwierdził nieważność art. 3 ust. 2 Regulaminu, przepis ten nie podlega wykonaniu.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXI/1047/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Powrót