Numer:

CXV/1547/10

Data uchwalenia:

2010-11-03

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR CXV/1547/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.<<>>Uchwała wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR XC/2361/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

Powrót