Numer:

CXV/1547/10

Data uchwalenia:

2010-11-03

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR CXV/1547/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.<<>>Uchwała wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Powrót