Numer:

CIV/1390/10

Data uchwalenia:

2010-06-23

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR CIV/1390/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie aktualizacji ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe'' przyjętych uchwałą Nr XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe'' oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe''.

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe''.
>>>UWAGA<<<
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność w zakresie § 4 uchwały
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR CXIX/1870/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" na lata 2014 - 2029.

Powrót