Numer:

XXIV/288/07

Data uchwalenia:

2007-10-24

Archiwalna:

tak

Opis:

UCHWAŁA NR XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.<<>>Wyrok WSA z 08.06.2011 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy (Sygn. akt III SA/Kr 1047/10) stwierdzający nieważność uchwały § 14 ust. 2 i § 16 ust. 10 zaskarżonej uchwały.

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVII/1155/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad regulacji tytułów prawnych do bezumownie zajmowanych lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kraków.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVII/1159/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LVIII/795/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
pdf_logo
UCHWAŁA NR XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków. >>>UWAGA>>>Wyrok WSA z 25.09.2007 r. stwierdzający nieważność § 15 pkt 1 zaskarżonej uchwały i określa, że przepis ten nie może być wykonany
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXII/804/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.<<>>Wyrok WSA z 08.06.2011 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy (Sygn. akt III SA/Kr 1047/10) stwierdzający nieważność uchwały § 1 pkt 19 i pkt 21 zaskarżonej uchwały
pdf_logo
UCHWAŁA NR XVI/173/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XC/1203/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI /568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego (WN.II.4131-2-6-11) z 30.06.2011 r. dot. wskazania na nieistotne naruszenie prawa w zakresie części tytułu uchwały.
pdf_logo
UCHWAŁA NR XCIX/998/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.

Powrót