Numer:

LXXIV/723/05

Data uchwalenia:

2005-03-30

Archiwalna:

tak

Opis:

UCHWAŁA NR LXXIV/723/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR CVII/1082/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/723/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
pdf_logo
UCHWAŁA NR XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. >>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w zakresie § 3 ust. 2
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLI/384/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych Miasta Krakowa.
pdf_logo
UCHWAŁA NR XVII/136/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych Miasta Krakowa.

Powrót