Numer:

LXIII/582/04

Data uchwalenia:

2004-10-20

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR LXIII/582/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
>>>UWAGA<<<
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność w części § 2 uchwały w zakresie słów: ''stanowi wykroczenie określone w Kodeksie wykroczeń i'' oraz w zakresie § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika.
>>>UWAGA<<<
Skarga do WSA na rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwała NR LXVII/629/04 z 15.12.2004 r. Wyrok WSA z 27.09.2005 r. oddalający skargę
>>>UWAGA<<<
NSA wyrokiem uwzględniając w części skargę kasacyjną uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej skargę na stwierdzenie nieważności § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika oraz uchylił w tym zakresie rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego,a w pozostałym zakresie skargę kasacyjną oddalił

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXV/833/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/582/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków
pdf_logo
UCHWAŁA NR XXXIX/288/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXVII/629/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika do uchwały Nr LXIII/582/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXIII/526/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa i uchwały Nr XXXIX/288/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXVIII/673/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXIV/1420/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXIII/582/04 w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Powrót