Numer:

XLVII/444/04

Data uchwalenia:

2004-05-12

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe''.
>>>UWAGA<<<
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność w zakresie § 4 uchwały

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR CIV/1390/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie aktualizacji ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe'' przyjętych uchwałą Nr XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe'' oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia ''Założeń do planu zaopatrzenia Gminy miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe''.
pdf_logopdf_logopdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR CXIX/1870/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" na lata 2014 - 2029.

Powrót