Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1050 odpowiadających zapytaniu rekordów.

Rekordy: 1-10

Nr recNumer uchwałyDotyczyData uchwalenia
1.I/1/94UCHWAŁA NR I/1/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. ...

(więcej)

1994-07-04
2.I/2/94UCHWAŁA NR I/2/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady. ...

(więcej)

1994-07-04
3.II/3/94UCHWAŁA NR II/3/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Krakowa. ...

(więcej)

1994-07-13
4.II/4/94UCHWAŁA NR II/4/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1994 rok. ...

(więcej)

1994-07-15
5.II/5/94UCHWAŁA NR II/5/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie nałożenia obowiązku usunięcia plakatów haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionyc...

(więcej)

1994-07-15
6.II/6/94UCHWAŁA NR II/6/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego. ...

(więcej)

1994-07-15
7.II/7/94UCHWAŁA NR II/7/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. ...

(więcej)

1994-07-15
8.II/10/94UCHWAŁA NR II/10/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1994 rok. ...

(więcej)

1994-07-21
9.II/11/94UCHWAŁA NR II/11/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Wiceprezydentów Miasta Krakowa. ...

(więcej)

1994-07-21
10.II/8/94UCHWAŁA NR II/8/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie zmian w Regulaminie Rady Miasta Krakowa. ...

(więcej)

1994-07-21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 >>>