Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 74 odpowiadających zapytaniu rekordów.

Rekordy: 1-10

Nr recNumer rezolucjiDotyczyData uchwalenia
1.1/III/10Rezolucja Nr 1/III/10 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 grudnia 2010 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Cezarego Grabarczyka Ministra Infratruktury w sprawie zmian w ''Programie B...

(więcej)

2010-12-15
2.2/V/11Rezolucja Nr 2/V/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 stycznia 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowana do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Premiera Rządu Rzeczypos...

(więcej)

2011-01-12
3.3/V/11Rezolucja Nr 3/V/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 stycznia 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP w...

(więcej)

2011-01-12
4.4/V/11Rezolucja Nr 4/V/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 stycznia 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Biblioteki Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych do organizatorów akcji o...

(więcej)

2011-01-12
5.5/VI/11Rezolucja Nr 5/VI/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 stycznia 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta i Rze...

(więcej)

2011-01-20
6.6/VII/11Rezolucja Nr 6/VII/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 stycznia 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ W SPRAWIE ZMIANY USTAWY O STRAŻACH GMINNYCH Skierowaną do Parlamentarzystó...

(więcej)

2011-01-26
7.7/VII/11Rezolucja Nr 7/VII/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 stycznia 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowaną do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera ...

(więcej)

2011-01-26
8.10/XI/11Rezolucja Nr 10/XI/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 marca 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ W sprawie uczczenia pierwszej rocznicy tragedii pod Smoleńskiem Skierowana do Pr...

(więcej)

2011-03-30
9.8/XI/11Rezolucja Nr 8/XI/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 marca 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Gospodarki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Str...

(więcej)

2011-03-30
10.9/XI/11Rezolucja Nr 9/XI/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 marca 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowana do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Finansów w sprawie wycofania z...

(więcej)

2011-03-30


1 2 3 4 5 6 7 8 >>>