Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 88 odpowiadających zapytaniu rekordów.

Rekordy: 1-10

Nr recNumer rezolucjiDotyczyData uchwalenia
1.1/III/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 grudnia 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa z zaniepokojeniem przyjmuje art. 28 ust. 3 Ustawy ''O zasadach prowadzenia polity...

(więcej)

2006-12-20
2.2/IV/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 stycznia 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Infrastruktury i Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zapew...

(więcej)

2007-01-10
3.3/VII/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 lutego 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ DO RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIE W związku z przygotowaniami Polski i Krakowa do eliminacji EURO 2012...

(więcej)

2007-02-28
4.4/IX/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 marca 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zaproszenia Prezydenta RP do udziału w obchodach jubileuszu 750-lecia lokacji Stołecznego Kr...

(więcej)

2007-03-28
5.5/IX/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 marca 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Ministra Ed...

(więcej)

2007-03-28
6.6/XII/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Finansów i Ministra Edukacji Narodowej oraz...

(więcej)

2007-04-25
7.7/XI/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Instytutu YAD VASHEM w Jerozolimie Rada Miasta Krakowa zwraca się z gorącą prośbą o wyrażen...

(więcej)

2007-04-25
8.8/XI/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ ...

(więcej)

2007-04-25
9.9/XIII/07Rezolucja Nr 9/XIII/07 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uchwala niniejszą REZOLUCJĘ ...

(więcej)

2007-05-09
10.10/XIV/07Rezolucja Nr 10/XIV/07 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 maja 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się z apelem do posłów i senatorów Rzeczypospolitej...

(więcej)

2007-05-23


1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>