Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 52 odpowiadających zapytaniu rekordów.

Rekordy: 1-10

Nr recNumer rezolucjiDotyczyData uchwalenia
1.1/IV/03Rezolucja Nr 1/IV/03 w sprawie finansowania policji szczebla powiatowego bezpośrednio z budżetu Państwa...

(więcej)

2003-01-22
2.2/VI/03Rezolucja Nr 2/VI/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 lutego 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie utrzymania powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospo...

(więcej)

2003-02-19
3.3/XVII/03Rezolucja Nr 3/XVII/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 4 czerwca 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie proponowanych zmian podatkowych, dotyczących twórców kultury....

(więcej)

2003-06-04
4.4/XIX/03Rezolucja Nr 4/XIX/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 czerwca 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie podziękowania Prezydentowi USA za wizytę w Krakowie...

(więcej)

2003-06-18
5.5/XX/03Rezolucja Nr 5/XX/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 2 lipca 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie rekrutacji gimnazjalistów do szkół średnich...

(więcej)

2003-07-02
6.6/XX/03Rezolucja Nr 6/XX/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 2 lipca 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ kierując do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie giełdy samochodowej w Balicach pr...

(więcej)

2003-07-02
7.7/XXIII/03Rezolucja Nr 7/XXIII/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 września 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie podjęcia intensywnych działań zapewniających przygotowanie, ...

(więcej)

2003-09-10
8.10/XXVI/03Rezolucja Nr 10/XXVI/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie usunięcia wadliwie skonstruowanych zapisów ustawowych....

(więcej)

2003-10-08
9.11/XXVI/03Rezolucja Nr 11/XXVI/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego....

(więcej)

2003-10-08
10.8/XXVI/03Rezolucja Nr 8/XXVI/03 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa wnioskuje do Ministra Obrony Narodowej o wyrażeni...

(więcej)

2003-10-08


1 2 3 4 5 6 >>>