Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 65 odpowiadających zapytaniu rekordów.

Rekordy: 1-10

Nr recNumer rezolucjiDotyczyData uchwalenia
1.2/91 Rezolucja nr 2/91 Rezolucja Zebrana na sesji w dniu 26 kwietnia 1991 r. Rada Miasta Krakowa po zapoznaniu się z sytuacją w Republice Litwy protestuje kategorycznie przeciwko podejmowanym w ost...

(więcej)

1991-04-26
2.3/91Rezolucja nr 3/91 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 lipca 1991 r. w oparciu o doświadczenia rocznego funkcjonowania samorządu terytorialnego uchwala niniej...

(więcej)

1991-07-05
3.4/91Rezolucja nr 4/91 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 listopada 1991 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie oblężenia Dubrownika....

(więcej)

1991-11-08
4.5/91Rezolucja nr 5/91 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 listopada 1991 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Huty im. Tadeusza Sendzimira....

(więcej)

1991-11-15
5.6/91Rezolucja nr 6/91 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 6 grudnia 1991 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie w sprawie referendum niepodległościowego na Ukrainie. ...

(więcej)

1991-12-06
6.7/91Rezolucja nr 7/91 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 grudnia 1991 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w 10. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego....

(więcej)

1991-12-13
7.30/93Rezolucja nr 30/93 Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 stycznia 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przywrócenia Pomnika Józefa Piłsudskiego w...

(więcej)

1992-01-15
8.8/92Rezolucja nr 8/92 REZOLUCJA Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 marca 1992 roku zwraca się do Prezydenta Rzeczypospoliitej Polskiej Pana Lecha Wałęsy z pr...

(więcej)

1992-03-27
9.9/92Rezolucja nr 9/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji a dniu 29 maja 1992r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie rozpatrzenia rezygnacji członków ZMK z pełnionych funkcji....

(więcej)

1992-05-29
10.10/92Rezolucja nr 10/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 czerwca 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie kierunków działania pomocy społecznej w Krakowie....

(więcej)

1992-06-05


1 2 3 4 5 6 7 >>>