Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w REJONIE ULICY WITKOWICKIEJ

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:
Od dnia 11 stycznia 2010 r. w obszarze planu obowiązuje część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITKOWICE"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 3,1 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR XLII/394/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w REJONIE ULICY WITKOWICKIEJ - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 110, poz. 1455 z dnia 20 maja 2004 r. - obowiązuje od dnia 4 czerwca 2004 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- zaktualizowany na dzień 11 stycznia 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 31 marca 2004 r.

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 31 marca 2004 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 110, poz. 1455 z dnia 20 maja 2004 r. - ogłoszenie uchwały Nr XLII/394/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2004 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip


PRZYDATNE LINKI

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących