Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy STOJAŁOWSKIEGO

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:
Niewielka część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 2 sierpnia 2017 r. wraz z wejściem w życie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE KURDWANÓW"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 5,7 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XI Podgórze Duchackie

LokalizacjaUCHWAŁA NR XLV/422/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. STOJAŁOWSKIEGO w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 156, poz. 1877 z dnia 25 czerwca 2004 r. - obowiązuje od dnia 10 lipca 2004 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 12 MB)
- zaktualizowany na dzień 2 sierpnia 2017 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 28 kwietnia 2004 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 28 kwietnia 2004 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 156, poz. 1877 z dnia 25 czerwca 2004 r. - ogłoszenie uchwały Nr XLV/422/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip


PRZYDATNE LINKI

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


Plan obejmuje obszar ograniczony - od północy ul. Stojałowskiego, od wschodu granicą działek (wg zał. graf. nr 1 do uchwały Nr XC/843/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r.), od południa ul. Cechową i odcinkiem ul. Bocznej Myślenickiej, od zachodu ul. Myślenicką.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących