Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCA ZMIANA
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla SKOTNIKI dla obszaru PUBLICZNYCH USŁUG KULTURY

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia zmiany planu - 0,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXV/1052/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla SKOTNIKI dla obszaru PUBLICZNYCH USŁUG KULTURY - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 129, poz. 2009 z dnia 20 lipca 2002 r. - obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2002 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 12 czerwca 2002 r.plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip


PRZYDATNE LINKI

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem zmiany planu prowadzone były w URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących