Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Jana HALLERA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 2,4 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XI Podgórze Duchackie

LokalizacjaUCHWAŁA NR LV/532/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Jana HALLERA - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 308, poz. 3280 z dnia 15 października 2004 r. - obowiązuje od dnia 30 października 2004 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 0,5 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 0,5 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 8 września 2004 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 308, poz. 3280 z dnia 15 października 2004 r. - ogłoszenie uchwały Nr LV/532/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2004 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip


PRZYDATNE LINKI

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących