Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru PO ZACHODNIEJ STRONIE ULICY DOBROWOLSKIEGO OD ULICY KOZIENICKIEJ DO ULICY STARZYŃSKIEGO

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:
W obszarze planu sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 3,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXIII/207/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PO ZACHODNIEJ STRONIE ULICY DOBROWOLSKIEGO OD ULICY KOZIENICKIEJ DO ULICY STARZYŃSKIEGO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 371, poz. 3932 z dnia 27 października 2003 r. - obowiązuje od dnia 11 listopada 2003 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 10 września 2003 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 371, poz. 3932 z dnia 27 października 2003 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXIII/207/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2003 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip


PRZYDATNE LINKI

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były w URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących