logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków

1. SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKÓW/UWAG - wzory do pobrania

2. INFORMACJE O OPŁATACH SKARBOWYCH - sprawy załatwiane w Biurze Planowania Przestrzennego

     (-> skrót do informacji o opłatach ->)

1. SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKÓW/UWAG - wzory do pobrania

Wnioski lub uwagi można składać:

- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),

- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.• wniosek do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
(Bez opłaty)
Przyjmowanie wniosków do Studium do dnia 31 sierpnia 2018 r.:


wzór wniosku/uwagi - rozszerzenie docwzór wniosku do pobrania
• wypis i wyrys (-> Procedura BP-3)

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa:

(Podlega opłacie skarbowej -> informacje o opłatach skarbowych - poniżej ->)


wzór wniosku - rozszerzenie docwzór wniosku o wypis i wyrys do pobrania

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wypis i wyrys
• zaświadczenie (-> Procedura BP-4)

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego:

(Podlega opłacie skarbowej -> informacje o opłatach skarbowych - poniżej ->)

WAŻNE!: potwierdzenie opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia


wzór wniosku - rozszerzenie docwzór wniosku o wydanie zaświadczenia celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego (załącznik nr 1) do pobrania

wzór wniosku - rozszerzenie docwzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym / w studium (załącznik nr 2) do pobrania

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - zaświadczenie
• wniosek do sporządzanego planu   lub   uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu (-> Procedura BP-1)
(Bez opłaty)
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


wzór wniosku/uwagi - rozszerzenie docwzór wniosku / uwagi do pobrania

   lub:

Odnośnik do ePUAP
- odnośnik do karty usługi - wnioski / uwagi do planu
• wniosek o udostępnienie informacji publicznej wg (-> Procedury OR-2)
(Bez opłaty)
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Urząd Miasta Krakowa:


wzór wniosku - rozszerzenie pdfwzór wniosku do pobrania

   lub formularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznej - Odnośnik do stronystrona bip


2. OPŁATY SKARBOWE

Podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej

Uwaga: Biuro Planowania Przestrzennego nie posiada kasy - najbliższa kasa znajduje się w budynku przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4• za wydanie wypisu i wyrysu

z planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:


od wypisu:
30 zł do 5 stron
50 zł powyżej 5 stron

od wyrysu:
20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
nie więcej niż 200 zł

W przypadku wypisu/wyrysu opłata zostaje określona przez inspektora rozpatrującego wniosek.
O wysokości opłaty Wnioskujący zostanie poinformowany stosownym wezwaniem.


O wysokości tej opłaty można dowiadywać się również telefonicznie pod nr 12 616 85 02.
Potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej należy:
- przedłożyć osobiście po stosownym wezwaniu lub
- przesłać pocztą (podając sygnaturę sprawy) na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków lub
- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bp.umk@um.krakow.pl (podając sygnaturę sprawy)• za wydanie zaświadczenia - 17 zł

zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego
ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego:

Rozpatrzenie podania o wydanie zaświadczenia, zgodnie z Procedurą zewnętrzną BP-4, winno być poprzedzone uiszczeniem z góry opłaty skarbowej.

W związku z tym, potwierdzenie zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK:

Nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
- PKO Bank Polski S.A. - na poczcie, przelewem bankowym

lub
w placówkach Banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach urzędu (-> Wykaz Kas UMK)

Strona Planowanie Przestrzennestrona bip