ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA - PROCEDURA SPORZĄDZANIA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla OBSZARU ZAKRZÓWKA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 214,8 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica VIII.Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 25 czerwca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CX/1685/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla OBSZARU ZAKRZÓWKA.

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Obszar planu obejmował tereny ograniczone rz. Wisłą i ulicami: Ruczaj, Grota-Roweckiego i Kapelanka, zawierający tereny byłego kamieniołomu "Zakrzówek" oraz park Skały Twardowskiego.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

W części obszaru planu przystąpiono i sporządzono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaów: "PARK ZAKRZÓWEK" oraz "REJON ŚW. JACKA-TWARDOWSKIEGO".

strona bipLista planów sporządzanych