Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Stanowisko ds. Transportu Licencjonowanego

 

1. Dane statystyczne za 2015 r. dot. egzaminów i licencji taxi.

 

2. Informacje dot. wykonywania usług przewozowych taksówką.

 

Od dnia 28 lipca 2009 r. obowiazuje uchwała Nr LXXVI/977/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 407, poz. 2951), która wprowadza:
1/ dwie strefy taryfowe, tj.:

  • I strefa - tereny miasta silnie zurbanizowane, w jej granicach można stosować tylko taryfę 1 i/lub 2, w zależności od pory dnia i tygodnia,

  • II strefa - rejony miasta o mniejszym zaludnieniu, w uproszczeniu wyznaczają ją: na południu - obwodnica autostradowa, na zachodzie - obiekty Szpital im. Babińskiego, Kampus UJ, Las Wolski, na północy przebiega blisko granic miasta lub się z nią pokrywa, na wschodzie - cmentarz grębałowicki, huta im. Sendzimira, most Wandy, obiekty przemysłowe w Płaszowie, linia kolejowa do Tarnowa i Wieliczki; w jej granicach taksówkarze mogą (ale nie muszą) stosować taryfę 3 i/lub 4, w zależności od pory dnia i tygodnia;

2/ maksymalne, urzędowe ceny w granicach administracyjnych miasta:

  • opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka                             - 7,00 zł,
  • taryfa 1 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - I strefa            - 2,80 zł,
  • taryfa 2 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - I strefa  - 4,20 zł,
  • taryfa 3 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00) - II strefa           - 5,60 zł,
  • taryfa 4 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta) - II strefa - 8,40 zł,
  • opłata za jedną godzinę postoju dla wszystkich taryf                                                            - 38,00 zł,

Taksówkarze mogą indywidualnie określać poszczególne opłaty, pod warunkiem nie przekroczenia ich wysokości określonych w tej uchwale.

 

 

Wraz z wejściem w życie ww. uchwały należy w cenniku opłat uszczegółowić poszczególne opłaty taryfowe, poprzez zdefiniowanie ich odpowiednio określeniem „strefa I" lub strefa II", wg wzoru znajdującego się w poniższych "Materiałach pomocniczych".

Ponadto od dnia 30 kwietnia 2009 r. obowiązują znowelizowane "Przepisy porządkowe dla przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi", zgodnie z którymi w przypadku przebiegu zamówionego przewózu przez dwie strefy taryfowe taksówkarz ma obowiązek, przed włączeniem taksometru, uprzedzić o ich granicach, a w czasie przejazdu z chwilą przełączenia taksometru na wyższą taryfę poinformować o tym pasażera. Jeżeli jednak rozpoczęcie i zakończenie przewozu następuje w tej samej strefie taryfowej, kierowca musi, pomimo częściowego przejazdu w innej strefie, zastosować tylko jedną taryfę. Także w przypadku, gdy w czasie jazdy taksówką następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, kierowca powinien poinformować o tym pasażera z chwilą przełączenia taksometru.

 

3. Aktualne akty prawne dot. wykonywania transportu drogowego taksówką:

 

4. Materiały pomocne w wykonywaniu usług transportowych taksówką (do samodzielnego sporządzenia i/lub wydruku):

5. Informacje dot. egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

 

 Każdy, kto chce ubiegać się o licencję taksówkarza, winien wykazać się wiedzą z zakresu topografii miasta i prawnych zagadnień związanych z tym zawodem.
Egzamin składa się z 35 pytań w formie testu wyboru i jest podzielony na dwie części. 24 pytania obejmują zagadnienia topografii miasta (położenie ulic, placów i osiedli, lokalizacja ważniejszych obiektów takich jak urzędy, dworce, szpitale, tatry i kina), a 11 kolejnych pytań - z przepisów miejscowych dot. taksówek. Testy zawierają pytania z opublikowanych poniżej wykazów. Przed przystąpieniem do egzaminu należy ukończyć szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką (wykaz ośrodków szkoleniowych - poniżej).
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 140,00 zł. Zapisy na egzamin prowadzone są na Stanowisku ds. Czynności Pokontrolnych zawiązanych z Działalnoscią OSK i Transportu, al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, I piętro, pokój 82, tel. (12) 616-94-74.

 

Podstawa prawna: uchwała Nr XCII/1367/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 7240)

 

        Materiały szkoleniowe do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką:

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-08-12 08:13:02
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-07-14 11:00:54
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-07-12 08:14:32
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-06-21 17:17:33
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-06-10 07:40:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-06-09 17:05:48
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-05-04 07:54:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-04-15 14:14:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-04-04 11:44:04
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-18 09:30:19
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-11 11:50:40
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-08 12:35:55
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-07 11:47:46
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-07 11:44:04
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-07 11:43:22
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-03-07 11:39:23
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-02-17 13:26:22
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-02-17 13:23:47
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-01-05 15:00:30
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2016-01-05 15:00:30
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-12-04 16:34:26
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-12-02 14:55:20
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-09-16 08:48:40
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-09-16 08:34:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-09-11 08:57:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-08-20 07:20:12
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-08-19 14:04:49
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-07-14 12:22:32
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-07-06 14:24:17
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-07-06 14:23:51
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-05-26 09:52:03
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-05-15 11:07:52
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-05-11 12:46:13
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-04-23 09:54:10
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-04-23 09:47:53
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-04-08 14:28:28
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-02-09 08:50:53
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-02-03 08:08:50
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-02-03 08:07:11
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-29 11:19:00
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-29 10:27:16
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-29 10:18:01
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-22 07:35:00
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-21 08:46:15
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-21 08:44:50
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-15 08:07:50
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-15 08:04:05
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-15 08:03:08
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja
2015-01-15 08:00:29
WIESŁAW SZANDUŁA
 Edycja