BIP MJO - Krakowskie Biuro Festiwalowe
Wersja dokumentu z dnia 2010-09-28 14:02:53

Biuletyn Informacji Publicznej         

Krakowskiego Biura Festiwalowego

 

Krakowskie Biuro Festiwalowe powstało w 1997 roku jako gminna instytucja kultury. Pierwszym celem ówczesnego Biura Festiwalowego Kraków 2000 była organizacja serii prestiżowych wydarzeń z praktycznie wszystkich dziedzin kultury: ten pięcioletni program związany był z przyznaniem Krakowowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury roku 2000. Przedsięwzięcia tamtego okresu, w tym kilkadziesiąt festiwali, ugruntowały pozycję Biura jako znaczącego organizatora wydarzeń kulturalnych w Polsce i Europie. Unikalne w skali kraju doświadczenia, kontakty i know-how zadecydowały o podtrzymaniu jego działalności po roku 2000. Pod obecną nazwą - Krakowskie Biuro Festiwalowe - funkcjonuje od 2005 roku.

Dziś KBF zajmuje się realizacją i promocją wielkich imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wśród nich znajdują się prestiżowe i doceniane przez światową krytykę wydarzenia muzyczne - od podkreślającego atmosferę Wielkiego Tygodnia festiwalu Misteria Paschalia, poprzez awangardowe koncerty Sacrum Profanum, elitarny cykl Opera Rara, po spektakularny Festiwal Muzyki Filmowej - a także znaczące prezentacje z dziedziny sztuk pięknych (Art Boom), literatury (Conrad Festival) czy teatru (Boska Komedia).

Biuro angażuje się także w organizację licznych wydarzeń o charakterze specjalnym i jubileuszowym, a także wielkich multimedialnych widowisk jak doroczne Wianki czy Sylwester. Do ważniejszych projektów realizowanych lub koordynowanych przez KBF zaliczyć należy także działalność Krakow Film Commission i Regionalnego Funduszu Filmowego, a także prowadzenie sieci punktów informacji miejskiej InfoKraków, oficjalnych krakowskich portali - turystycznego i kulturalnego - oraz liczne inicjatywy wydawnicze w tym miesięcznik kulturalny Karnet.

Potencjał Krakowskiego Biura Festiwalowego, doświadczonego w efektywnej współpracy z najpoważniejszymi producentami wielkich przedsięwzięć, a przy tym umiejącego zaspokoić oczekiwania realizatorów i artystów klasy światowej, realizowany jest m.in. poprzez program 6 zmysłów, gromadzący największe krakowskie wydarzenia.

 


Logo KBF

Zapraszamy również na stronę www.biurofestiwalowe.pl
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie KBF. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-08-16 14:11:25
MONIKA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2015-05-11 10:31:25
MAŁGORZATA MARSZAŁEK
 Edycja
2014-11-27 11:36:13
MAŁGORZATA MARSZAŁEK
 Edycja
2014-03-04 15:51:41
MAŁGORZATA MARSZAŁEK
 Edycja
2010-09-28 14:04:07
ANNA GRABOWSKA
 Edycja
2010-09-28 14:02:53
ANNA GRABOWSKA
 Edycja
2010-09-28 14:02:01
ANNA GRABOWSKA
 Edycja
2007-10-09 10:08:31
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-10-09 10:08:23
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:10:19
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:09:23
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:07:20
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:06:08
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:04:47
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:01:43
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 16:58:21
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 16:57:04
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja