BIP MJO - Krakowskie Biuro Festiwalowe
Wersja dokumentu z dnia 2007-10-09 10:08:31

Biuletyn Informacji Publicznej         

Krakowskiego Biura Festiwalowego


 

W 1995 roku Kraków otrzymał tytuł Europejskiego Miasta Kultury roku 2000 i rozpoczął udział w unikatowym, 5-letnim programie Festiwal Kraków 2000, którego kulminacja przypadła na przełom tysiącleci. Pierwszy rok Festiwalu (1996) był wypełniony wydarzeniami zaproponowanymi przez Andrzeja Wajdę.
 
W styczniu 1997 roku powstało - jako gminna instytucja kultury - Biuro Festiwalowe Kraków 2000, którego podstawowym zadaniem do końca 2000 roku było zapewnienie ciągłości
i konsekwencji w działaniach związanych z właściwą organizacją i promocją Festiwalu.
W roku 2000 odbyło się kilkadziesiąt imprez festiwalowych, które ugruntowały pozycję Biura jako znaczącego organizatora krakowskich wydarzeń kulturalnych w latach następnych.
13 stycznia 2005 roku, uchwałą Rady Miasta Krakowa, zmieniono nazwę instytucji na Krakowskie Biuro Festiwalowe. Organem opiniującym kierunki jego działalności jest 10-osobowa Rada Programowa.
Obecnie Biuro zajmuje się realizacją i promocją wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, często będących efektem współpracy z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, stowarzyszeniami twórczymi oraz zagranicznymi ośrodkami kultury.
Biuro organizuje m.in. tradycyjne krakowskie imprezy plenerowe, takie jak Wianki czy Sylwester na Rynku Głównym, które często okazują się największymi tego typu wydarzeniami w Polsce i Europie, a także festiwale Misteria Paschalia i Sacrum-Profanum.

 

Zapraszamy również na stronę www.biurofestiwalowe.pl
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie KBF. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-08-16 14:11:25
MONIKA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2015-05-11 10:31:25
MAŁGORZATA MARSZAŁEK
 Edycja
2014-11-27 11:36:13
MAŁGORZATA MARSZAŁEK
 Edycja
2014-03-04 15:51:41
MAŁGORZATA MARSZAŁEK
 Edycja
2010-09-28 14:04:07
ANNA GRABOWSKA
 Edycja
2010-09-28 14:02:53
ANNA GRABOWSKA
 Edycja
2010-09-28 14:02:01
ANNA GRABOWSKA
 Edycja
2007-10-09 10:08:31
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-10-09 10:08:23
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:10:19
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:09:23
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:07:20
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:06:08
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:04:47
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 17:01:43
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 16:58:21
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja
2007-03-06 16:57:04
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
 Edycja