Sporządzany plan SIEWNA Logo
 

Powierzchnia planu - 109,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaW dniu 10 lipca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXI/418/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SIEWNA".

Obszary i granice planu
Mapa z obszarami i granicami planu


Uchwały Rady Miasta Przydatne linki


strona bipUchwały Rady Miasta Krakowa dot. planu

strona bipPrzydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan częściowo znajduje się na obszarze objętym Planem Generalnym lotniska Kraków – Balice na lata 2016 – 2036, określającym kierunki jego rozwoju. Dla przedmiotowego obszaru, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1183 z późn. zm.) istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego. Do celów sporządzenia planu miejscowego obszaru "Siewna" należy:
- określenie zasad kształtowania przestrzeni publicznych;
- określenie zasad zrównoważonego rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego i zgodnego współistnienia funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- ochrona istniejącej zieleni wewnątrz ciągów zabudowy;
- określenie zasad kształtowania nowej zabudowy oraz stworzenie warunków dla uzupełnień zabudowy;
- określenie zasad rozwiązania zidentyfikowanych problemów komunikacyjnych – zwłaszcza w zakresie parkowania.


Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych