Sporządzany plan BUSZKA Logo
 

Powierzchnia planu - 0,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V Krowodrza

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 24 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XIV/250/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROJEKTOWANA NOWA KATEGORIA UL. BUSZKA".

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych