Sporządzany plan WESOŁA - ZACHÓD Logo
 

Powierzchnia planu - 19,1 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnice: I Stare Miasto, II Grzegórzki

LokalizacjaW dniu 13 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XI/184/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - ZACHÓD".

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Uchwały Rady Miasta Przydatne linki


strona bipUchwały Rady Miasta Krakowa dot. planu

strona bipPrzydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Ukształtowane śródmiejskie dzielnice funkcjonalne, z których jedną stanowi obszar Wesołej, skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego. Plan miejscowy dla obszaru "Wesoła - Zachód" wraz z aktualnie sporządzanym planem miejscowym dla obszaru "Wesoła – rejon ulicy Kopernika", ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego. Jest to plan miejscowy o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych i urbanistycznych, mający priorytetowe znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, w tym ochrona przestrzeni znajdującej się w strefie buforowej UNESCO, ochrona sylwety miasta oraz ochrona powiązań widokowych.


Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych