Otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2019

 

zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków

 

w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

KONKURSY OGŁOSZONE W ROKU 2018


 


1. Otwarty konkurs ofert pt. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie (na lata 2019-2022)

 

Ogłoszenie o konkursie oraz o naborze na członków komisji konkursowej (termin składania ofert upłynął 18 grudnia 2018 r.)

 

Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 6/2019 Prezydenta Miata Krakowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Wykaz złożonych ofert

 

Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 277/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie

 


 

2. Otwarty konkurs ofert pt. Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne  


Ogłoszenie o konkursie oraz o naborze na członków komisji konkursowej (termin składania ofert upłynął 10 stycznia 2019 r.)

 

Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 75/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne”

 

Wykaz złożonych ofert

literatura

prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

teatr

intermedia, projekty interdyscyplinarne

sztuki plastyczne

film

kultura cyfrowa

edukacja kulturowa

muzyka

 

Wyniki konkursu:

Literatura: zarządzenie Nr 633/2019 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: literatura

 

Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków: zarządzenie Nr 656/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

 

Teatr: zarządzenie Nr 683/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: teatr

 

Intermedia, projekty interdyscyplinarne: zarządzenie Nr 736/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: intermedia, projekty interdyscyplinarne

 

Sztuki plastyczne: zarządzenie Nr 737/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: sztuki plastyczne

 

Film: zarządzenie Nr 738/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: film

 

Kultura cyfrowa: zarządzenie Nr 750/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: kultura cyfrowa

 

Edukacja kulturowa: zarządzenie Nr 758/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: edukacja kulturowa

 

Muzyka: zarządzenie Nr 814/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2019 r.w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: muzyka

 

 


 

KONKURSY OGŁOSZONE W ROKU 20191. Otwarty konkurs ofert pt. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie w latach 2019-2022 oferty dodatkowe


Ogłoszenie o konkursie oraz o naborze na członków komisji konkursowej (termin składania ofert upłynął 8 marca 2019 r.)Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 555/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie w latach 2019-2022 oferty dodatkowe”


Wykaz złożonych ofert

 

Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 1032/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 6 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 9 marca 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie w latach 2019-2022 oferty dodatkowe

 

 

 

2. Otwarty konkurs ofert pt. Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego pn. Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz naboru na członków komisji konkursowej.


Ogłoszenie o konkursie oraz o naborze na członków komisji konkursowej

 

Termin składania ofert upływ 28 czerwca 2019 r. o godz. 15.00

 

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 21 czerwca 2019 roku o godz.15.00.