UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
IV/2019 21-02-2019 IV/73/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2020 uchwała
IV/2019 21-02-2019 IV/72/2019 uznania obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/71/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/70/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII Dębniki

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/69/2019 Trasy Pychowickiej

uchwala

IV/2019 21-02-2019 IV/68/2019 wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy VIII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/67/2019 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Stępice w Krakowie

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/66/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Magnolii w Krakowie”

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/65/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, z garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/64/2019 sprzedaży części działki nr 24/25 położonej w obrębie 7 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/63/2019 budowy przepompowni ścieków przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/62/2019 uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/61/2019 uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/60/2019 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Lubostroń w Krakowie

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/59/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019

uchwała

IV/2019 21-02-2019 IV/58/2019 sprzedaży działek nr 189/26, 189/46 i części działki nr 189/42 położonych w obrębie 40 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Batalionów Chłopskich

uchwała

III/2019 31-01-2019 III/57/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/56/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/55/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/54/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/53/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/52/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/51/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/50/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/49/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/48/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/47/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/46/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/45/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/44/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/43/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/42/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/41/2019 zmiany organizacji ruchu na ul. Drukarskiej w Krakowie  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/40/2019 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Babińskiego oraz ul. Bunscha w Krakowie  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/39/2018

wskazania przedstawicieli dzielnicy do uczestniczenia w wizjach lokalowych w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowanych na obszarze dzielnicy

uchwała
III/2019 31-01-2019 III/38/2019 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Parku Krakowian z funkcją ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej w Krakowie”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/37/2019 projektu budowlano-wykonawczego przyłącza oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. M. Konopnickiej w Krakowie  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/36/2019 projektu budowlano-wykonawczego przyłącza oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. Zachodniej w Krakowie  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/35/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku usługowego (przedszkola) przy ul. Gwieździstej w Krakowie”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/34/2019 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Podworskiego w Skotnikach przy ul. Skotnickiej w Krakowie”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/33/2019 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa hali namiotowej przekrywającej dwa korty do tenisa ziemnego oraz boisko wielofunkcyjne wraz z wiatą łączącą halę namiotową z istniejącym budynkiem szatniowo-socjalnym TS Tramwaj przy ul. Praskiej w Krakowie”  uchwala
III/2019 31-01-2019 III/32/2019 projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – zagospodarowanie terenu przy ul. Przyzby i ul. Magnolii w Krakowie”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/31/2019 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki - Północ”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/30/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zalesie 21D w Krakowie”  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/29/2019 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru budynku przy ul. Kobierzyńskiej i Gwieździstej w Krakowie” uchwała
III/2019 31-01-2019 III/28/2019 projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r.  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/27/2019 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 62 położonego przy ul. Ćwikłowej 1 w Krakowie uchwała
III/2019 31-01-2019 III/26/2019 sprzedaży części działki nr 10/18 i całej działki nr 11/21 położonych w Krakowie, obręb 34 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/25/2019 sprzedaży działek nr 442/13, 443/10 i 443/12 położonych w Krakowie, obręb 7 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/24/2019 sprzedaży części działki nr 69/27 położonej przy ul. Obrony Tyńca w Krakowie, obręb 75 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
III/2019 31-01-2019 III/23/2019 sprzedaży części działki nr 127/48 położonej przy ul. Zakleśnie w Krakowie, obręb 76 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/22/2019 powołania Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/21/2019 powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/20/2019 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/19/2019 powołania Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/18/2019 powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/17/2019 powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/16/2019 powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/15/2019 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/14/2019 powołania Komisji ds. Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/13/2019 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/12/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/11/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/10/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/9/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/8/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/7/2019 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/6/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/5/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/4/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/3/2019 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
II/2019 08-01-2019 II/2/2019 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
I/2018 20-12-2018 I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała