ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C
– Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

   1. Zarządzenie Nr 693/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice II - części A, B, C", w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


  2. Zarządzenie Nr 1958/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice II - części A, B, C":


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu