Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji


Komisja Główna


2019-09-16 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Omówienie porządku obrad XXV sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 25 września 2019 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Antoni Fryczek

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Praworządności


2019-09-23 PN 12:30 Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Rozrywka 1

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie ?Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Adam Chrapisiński

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Rewizyjna


2019-09-23 PN 15:30 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świetyych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Informacja zespołu kontrolnego ds. kontroli realizacji zadań wybranych we wszystkich edycjach Budżetu Obywatelskiego.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Edukacji


2019-09-24 WT 16:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Prawocheńskiego 7

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz warunkami lokalowymi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 przy ul. Prawocheńskiego 7 w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty - Beata Tracka-Samborska

   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 - Ewelina Sitarz

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Ewa Całus

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.