Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku (VIII kadencja)

Druk nr 252
0252 -   PDF  
0252 -   DOC  

Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz "Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci" w Krakowie zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Odmętowej z jednoczesną sprzedażą budynku na niej położonego wraz z udzieleniem 90% bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz ceny sprzedaży w/w budynku
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-03-21
Projekt doręczony - 2019-03-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 251

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5134/1051152 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Aleksandry 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-03-21
Projekt doręczony - 2019-03-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 250
0250 -   DOC  
0250 -   PDF  
0250_zał.1 -   PDF  
0250_zał.2 -   PDF  
0250_zał.3 -   PDF  
0250_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2019-03-19
Projekt doręczony - 2019-03-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 249
0249 -   PDF  

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2019-03-19
Projekt doręczony - 2019-03-20
tryb jednego czytania

Druk nr 248
0248 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji "Kraków bez plastiku"
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Data wpływu - 2019-03-19
Projekt doręczony - 2019-03-20
tryb jednego czytania

Druk nr 247
0247_niejawny -   PDF  

Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-03-13
Projekt doręczony - 2019-03-14
tryb jednego czytania

Druk nr 246
0246_niejawny -   PDF  

Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa i Zarządu Dróg Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-03-13
Projekt doręczony - 2019-03-13
tryb jednego czytania

Druk nr 245
0245 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zbudowania i usytuowania w jednej z sal Urzędu Miasta Krakowa lub miejskich jednostek organizacyjnych funkcjonalnej repliki Okrągłego Stołu w ramach jubileuszu 30. Rocznicy tak zwanych wyborów czerwcowych
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2019-03-12
Projekt doręczony - 2019-03-13
tryb jednego czytania

Druk nr 244
0244_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 676/142037 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-03-12
Projekt doręczony - 2019-03-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 243
0243 -   PDF  
0243 -   DOC  

Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2019-03-12
Projekt doręczony - 2019-03-13
tryb jednego czytania

Druk nr 241
0241 -   PDF  

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-03-13
Projekt doręczony - 2019-03-13
tryb jednego czytania

Druk nr 240
0240 -   PDF  

Uchylenie uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej oraz lokalizacji pomnika Armii Krajowej
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-03-13
Projekt doręczony - 2019-03-13
tryb jednego czytania

Druk nr 238
0238 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie projektu ''Witaminowa Bomba''
/projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Druk nr 237
0237 -   PDF  

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych
/projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Sęk/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-03-07
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Druk nr 236
0236 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ankiety dotyczącej nauczania lekcji religii
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Druk nr 235
0235 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzania dzieci w godzinach porannych
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Anna Prokop-Staszecka/
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Druk nr 234
0234_niejawne -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie elektrycznych hulajnóg
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-03-13  PDF  

Druk nr 233
0233 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmniejszenia liczby radnych dzielnicowych z 372 do 147
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Druk nr 232-R
0232-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie zapewnienia efektywnego wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Druk nr 231
0231 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Półwsie Zwierzynieckie"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-22
Projekt doręczony - 2019-03-08
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2019-03-18  PDF  

Druk nr 230
0230 -   PDF  
0230 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr CIX/2869/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-03-05
Projekt doręczony - 2019-03-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 229

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6229/699284 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Aleksandry 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność obu wnioskodawców we wskazanych częściach
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-03-05
Projekt doręczony - 2019-03-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 228
0228_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Uroczym w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-03-05
Projekt doręczony - 2019-03-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 227
0227 -   PDF  
0227 -   DOC  

Ustalenie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Adam Chrapisiński/
Pozytywna opinia prawna - B. Kiczek-Grygiel
Data wpływu - 2019-03-05
Projekt doręczony - 2019-03-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 226
0226 -   PDF  
0226 -   DOC  

Odwołanie Katarzyny Banaś z pełnienia funkcji ławnika
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Starowicz
Data wpływu - 2019-03-05
Projekt doręczony - 2019-03-06
tryb jednego czytania

Druk nr 225
0225 -   PDF  

Zorganizowanie niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-03-05
Projekt doręczony - 2019-03-06
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  

Druk nr 223
0223 -   DOC  
0223 -   PDF  
0223_Zał. 1 - WPF 2019-2043 -   PDF  
0223_Zał. 2 - WPW 2019 - 2043 -   PDF  
0223_Zał. 3 Objasnienia cz. A -   PDF  
0223_Zał. 3 Objasnienia cz. B Zakresy całkowite -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-06
I czytanie - 2019-03-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF  

Druk nr 222
0222 -   DOC  
0222 -   PDF  
0222_zał.1 -   PDF  
0222_zał.2 -   PDF  
0222_zał.3 -   PDF  
0222_zarz_PMK -   DOC  
0222_zarz_PMK -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-03-05
Projekt doręczony - 2019-03-06
I czytanie - 2019-03-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  

Druk nr 221
0221 -   DOC  
0221 -   PDF  
0221_zał.1 -   PDF  
0221_zał.2 -   PDF  
0221_zał.3 -   PDF  
0221_zał.4 -   PDF  
0221_zał.5 -   PDF  
0221_zał.6 -   PDF  
0221_zał.7 -   PDF  
0221_zał.8 -   PDF  
0221_zarz_PMK -   DOC  
0221_zarz_PMK -   PDF  


Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 758, 853 i 921 oraz planu wydatków w działach: 020, 700, 710, 750, 801, 851, 853 i 900)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-03-05
Projekt doręczony - 2019-03-06
I czytanie - 2019-03-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     DOC     PDF     PDF  

Druk nr 219
0219 -   PDF  
0219 -   DOC  

Wyrażenie zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na udziale 648/3969 części nieruchomości położonej przy ul. Cechowej w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-03-05
Projekt doręczony - 2019-03-06
I czytanie - 2019-03-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  

Druk nr 218
0218 -   PDF  
0218 -   DOC  

Wyrażenie zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-03-05
Projekt doręczony - 2019-03-06
I czytanie - 2019-03-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  

Druk nr 217
0217_skan -   PDF  

Wyrażenie zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 28 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Hutniczym 5, oznaczonej jako działka nr 27 obręb 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-03-05
Projekt doręczony - 2019-03-06
I czytanie - 2019-03-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  

Druk nr 214
0214 -   PDF  

Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2019
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-03-05
Projekt doręczony - 2019-03-06
tryb jednego czytania

Druk nr 210
0210_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Makowskiego w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Paweł Mach
Data wpływu - 2019-02-28
Projekt doręczony - 2019-03-04
tryb dwóch czytań

Druk nr 207
0207 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-27
Projekt doręczony - 2019-02-28
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 206
0206 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie programu "Nie Marnuję, Jedzenie Szanuję", czyli zakupu lodówek w ramach food-sharingu
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
Data wpływu - 2019-02-27
Projekt doręczony - 2019-02-28
tryb jednego czytania

Druk nr 203
0203 -   DOC  
0203 -   PDF  
0203_zał.1_mapa_bip -   PDF  
0203_zał.2_niejawna -   DOC  
0203_zał.2_niejawna -   PDF  
0203_zał.3 -   DOC  
0203_zał.3 -   PDF  
0203_zał.II_do_zarz_PMK -   DOC  
0203_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0203_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
0203_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
0203_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Armii Krajowej - Piastowska"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-02-26
Projekt doręczony - 2019-02-28
I czytanie - 2019-03-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  

Druk nr 200
0200 -   DOC  
0200 -   PDF  
0200_zał.1_mapa_bip -   PDF  
0200_zał.2_wył_jawność -   DOC  
0200_zał.2_wył_jawność -   PDF  
0200_zał.3 -   DOC  
0200_zał.3 -   PDF  
0200_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0200_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-02-26
Projekt doręczony - 2019-02-27
I czytanie - 2019-03-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-25
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-26
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  

Druk nr 199
0199 -   DOC  
0199 -   PDF  
0199_zał.1 -   PDF  
0199_zał.2 -   PDF  
0199_zał.3 -   PDF  
0199_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0199_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Fredry Szkoła"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-02-26
Projekt doręczony - 2019-02-27
I czytanie - 2019-03-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 191
0191 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ustanowienia dodatkowej bonifikaty dla posiadacza Karty Krakowskiej
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Michał Starobrat/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-27
Projekt doręczony - 2019-02-27
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2019-03-11  PDF  

Druk nr 190
0190_skan -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Franek/
Pozytywna opinia prawna - SŁawomir Podgórski
Data wpływu - 2019-02-27
Projekt doręczony - 2019-02-27
I czytanie - 2019-02-27
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-25
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-26
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2019-03-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"  PDF  

Druk nr 180-R
0180-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie wyeliminowania mowy nienawiści z systemu oświaty i przywrócenia należytego nadzoru nad placówkami edukacyjnymi na terenie województwa małopolskiego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
Data wpływu - 2019-02-27
Projekt doręczony - 2019-02-27
tryb jednego czytania

Druk nr 179
0179 -   PDF  

Uchylenie uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy transportu "Kazimierz"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-25
Projekt doręczony - 2019-02-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Negatywna 2019-03-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 175
0175 -   PDF  

Działania zmierzające do utworzenia klastra energii z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków

Na XI sesji RMK /13.03.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem dokonania zmian w projekcie uchwały wynikających: z pisemnej opinii Prezydenta oraz ze stanowiska przedstawiciela Prezydenta przedstawionego w dyskusji nad projektem uchwały

/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-02-22
Projekt doręczony - 2019-02-22
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-03-11  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-03-13  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: J. PIETRAS  PDF  

Druk nr 173

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4931/1151636 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Jagodowej 19 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-02-19
Projekt doręczony - 2019-02-20
I czytanie - 2019-03-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  

Druk nr 170
0170 -   PDF  
0170 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Czystej Nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-02-19
Projekt doręczony - 2019-02-20
I czytanie - 2019-03-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  

Druk nr 163
0163 -   PDF  

Powołanie "Nagrody Gdańskiej" ku pamięci Prezydenta Pawła Adamowicza, dla organizacji pozarządowych, których działania skupiają się na promowaniu postaw obywatelskich i przeciwstawianiu się mowie nienawiści

Na XI sesji RMK /13.03.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radną Ninę Gabryś Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzupełnienia treści i doprecyzowania uchwały

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Nina Gabryś/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-02-13
Projekt doręczony - 2019-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2019-03-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 160
0160 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie akcji "Plastikowa Butelka Zwrotna"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-02-13
Projekt doręczony - 2019-02-14
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-02-26  PDF  

Druk nr 158-R
0158-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie wprowadzenia 10-groszowej kaucji zwrotnej za plastikowe butelki
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2019-02-13
Projekt doręczony - 2019-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 151
0151 -   PDF  

Zmiana Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 150
0150 -   PDF  

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 34
0034 -   PDF  
0034 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Dariusz Domajewski/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-12-04
Projekt doręczony - 2018-12-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 23
0023 -   PDF  

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"

Na II sesji RMK /13.12.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego A. Miszalskiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zaopiniowania przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK/.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-11-28
Projekt doręczony - 2018-11-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-12-05  PDF  

Druk nr 6
0006 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-11-21
Projekt doręczony - 2018-11-21
tryb jednego czytania