Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


2019-06-19 ŚR 14:00 sala Dietla UMK Plac Wszsytkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg, wniosków i petycji oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego - Łukasz Franek

   Dyrektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej - Monika Augustyniak

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.

2019-06-26 ŚR 08:00 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg, wniosków i petycji oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Marcin Hanczakowski

   Dyrektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej - Monika Augustyniak

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Praworządności


2019-06-24 PN 13:00 UMK, Sala im. J. Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Informacja na temat zabezpieczenie kąpielisk na terenie Gminu Miejskiej Kraków w 2019 r.

Zaproszeni goście:

   Komendant Miejski Policji - Zbigniew Nowak

   Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Bogdan Klimek

   Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej - Paweł Knapik

   Komendant Straży Miejskiej - Adam Młot

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Infrastruktury


2019-06-24 PN 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Raport o stanie gminy 2018.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Udzielenie Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania (druk nr 438).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji - Janusz Moskwa

3. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta krakowa za 2018 rok w zakresie merytorycznego działania komisji.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu. - Łukasz Gryga

   Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Wacław Skubida

   Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego - Łukasz Franek

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

   Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Marcin Hanczakowski

   Skarbnik Miasta Krakowa - Małgorzata Okarmus

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2019-06-24 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Raport o stanie gminy 2018.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Krakowa wotum zaufania. (druk nr 438).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji - Janusz Moskwa

3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2018 rok w zakresie merytorycznego działania komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska - Małgorzata Mrugała

   Dyrektor Wydziału Geodezji - Maria Kolińska

   Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki - Dorota Zaucha - Rybka

   Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Jerzy Muzyk

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

   Skarbnik Miasta Krakowa - Małgorzata Okarmus

4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat Rodzinnych Ogrodów Działkowych z uwzględnieniem ich stanów prawnych.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska - Małgorzata Mrugała

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa (druk nr 452).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza - Jan Urbańczyk

6. Sprawy bieżące.

7. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa


2019-06-24 PN 17:00 UMK, Sala Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Raport o Stanie Gminy 2018 - w zakresie merytorycznego działania Komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania - druk 438.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji - Janusz Moskwa

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Bogusław Kośmider

   Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - ElŻbieta Kois-Żurek

   Sekretarz Miasta Krakowa - Antoni Fryczek

   p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa - Andrzej Poznański

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami) według druku nr 460

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - ElŻbieta Kois-Żurek

5. Sprawy bieżące. Informacja Wydziału Mieszkalnictwa w sprawie korespondencji z dnia 23.05.2019r. skierowanej do Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pana Bogusława Kośmidera dotyczącej przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu gminy.

Zaproszeni goście:

   p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa - Andrzej Poznański

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Bogusław Kośmider

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2019-06-25 WT 13:30 Sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Swiętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Spotkanie z przedstawicielem Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Opery "Aria".

3. Przedstawienie otrzymanej informacji na temat możliwości utworzenia Muzeum Komiksu na terenie miasta Krakowa.

Zaproszeni goście:

   Radny Miasta Krakowa - Bolesław Kosior

4. Raport o Stanie Gminy 2018. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania - druk 438.

Zaproszeni goście:

   Czasowe Zastępstwo Na Stanowisku Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Magdalena Doksa-Tverberg

   Dyrektor Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji - Janusz Moskwa

5. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Sportu i Kultury Fizycznej


2019-06-25 WT 16:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja na temat sytuacji w Klubie Tenisowym Błonia Kraków.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki - Dorota Zaucha - Rybka

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Jerzy Muzyk

   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Małgorzata Boryczko

   Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Edukacji


2019-06-25 WT 16:00 Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 ul. Ptaszyckiego 9 w Krakowie

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz warunkami lokalowymi Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty - Beata Tracka-Samborska

   Dyrektor Wydziału Edukacjii - Ewa Całus

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa


2019-06-25 WT 16:15 sala nr 303 UMK Plac Wszystkich Swiętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Raport o Stanie Gminy 2018 - w zakresie merytorycznego działania Komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania - druk 438.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego - Michał Marszałek

   Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - ElŻbieta Kois-Żurek

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Dyrektor Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji - Janusz Moskwa

3. Spotkanie z Przewodniczącymi Komisji ds. Zdrowia okolicznych Rad Gmin, Rady Powiatu w Krakowie, Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przedstawienie informacji dotyczącej udzielania porad specjalistycznych, hospitalizacji oraz porad w zakresie opieki nocnej i świątecznej mieszkańcom okolicznych Gmin.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - ElŻbieta Kois-Żurek

4. Przedstawienie informacji w sprawie pisma Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "RÓWNI SOBIE" z dnia 23.05.2019r.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - ElŻbieta Kois-Żurek

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych - Bogdan Dąsal

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2019-06-25 WT 17:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2018 rok w merytorycznym zakresie działania Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

   Skarbnik Miasta Krakowa - Małgorzata Okarmus

2. Opiniowanie sprawy odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 3 lata umowy dzierżawy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa części przestrzeni podziemnej znajdującej się pod działką numer 580/4 ? stanowiącą Rynek Główny w Krakowie oraz części działki 311, na której zostały posadowione Sukiennice w jej wschodniej części, o łącznej powierzchni użytkowej 3 745.1 m2, znajdujących się na poziomach : -2,-1,0 oraz + 1 wraz z jej zagospodarowaniem oraz składnikami majątkowymi tworzącymi szlak turystyczny pod podziemiach Rynku Głównego to jest między innymi: obiektem budowlanym wraz z lokalami użytkowymi oznaczonymi i opisanymi na rzutach pionowych każdego poziomu, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. (OU.5421.10.27.2018).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Marcin Hanczakowski

3. Opiniowanie sprawy o wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres od 01.08.2019 r. do 31.08.2020 r. na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki nr 169 obr. 44-Krowodrza, położonej przy ul. Batalionu Skała AK, z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego(GS06.6845.2.25.2014.IG)

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Anna Korfel-Jasińska

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Opiniowanie sprawy o wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres od 01.08.2019 r. do 31.08.2020 r. na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy nieruchomości stanowiącej działkę nr 448/1 obr. 3-Krowodrza, położonej przy ul. Staffa, z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego (GS-06.6845.2.23.2014.IG).

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Anna Korfel-Jasińska

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Opiniowanie sprawy o wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres od 01.08.2019 r. do 31.08.2020 r. na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy nieruchomości stanowiącej działkę nr 631 obr. 41Krowodrza, położonej przy ul. Jaremy, z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego(GS.06.6845.2.24.2014.IG).

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Anna Korfel-Jasińska

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Opiniowanie sprawy o wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres od 01.08.2019 r. do 31.08.2020 r. na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy nieruchomości stanowiącej działkę nr 437/1 obr. 5-Śródmieście, położonej przy ul. Szafera, z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego(GS-06.6845.1.30.2014.AC).

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Anna Korfel-Jasińska

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Opiniowanie sprawy o wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres od 01.08.2019 r. do 31.08.2020 r. na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy nieruchomości stanowiącej działkę nr 148 obr. 50-Nowa Huta, położonej na os. Uroczym, z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego(GS-06.6845.4.29.2014.ED).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Anna Korfel-Jasińska

8. Opiniowanie sprawy dotyczącej wykazu nieruchomości wraz z informacją w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej jako działka nr 245/27 obr. 104 Podgórze na działkę stanowiącą własność Rzymskokatolickiej Parafii Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie oznaczoną nr 156/9 obr. 104 Podgórze oraz w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek stanowiących własność Rzymskokatolickiej Parafii Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie oznaczonych nr 146/5 , nr 156/10 obr. 104 Podgórze dla poszerzenia terenu pod planowaną budowę szkoły podstawowej na os. Złocień (GS-07.6822.174.2018.BM)

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Opiniowanie sprawy dotyczącej wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 21/3 o powierzchni 0,1904 ha położoną w obrębie P-27,jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ulicy Obrońców Modlina (GS- 05.6840.3.10.2015).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

10. Opiniowanie sprawy nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości stanowiącej działki nr 762 oraz nr 763 obręb 92 Podgórze będącej własnością osób fizycznych zajętej pod drogę wewnętrzną ulicę Mirtową (GS-07.6822.11.96.2014.AK).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

11. Opiniowanie wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjną nr 192/4 obręb 44 Nowa Huta, położonej w sąsiedztwie planowanego Parku Rzecznego Dłubni w Krakowie i stanowiącej obszar wskazany do zalesienia (GS-07.6822.139.2017.SW)

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

12. Opiniowanie wniosku w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

13. Opiniowanie czterech wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

14. Sprawy bieżące.

15. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2019-06-25 WT 17:30 siedziba Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Jana Dekerta 24

1. Informacja o działaniach Centrum Obywatelskiego - kontynuacja.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Elzbieta Kois-Żurek

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza


2019-06-25 WT 18:00 UMK, Sala Portretowa Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2018 - druk nr 458.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska - Małgorzata Mrugała

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Tomasz Tylek

   Dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza - Jan Urbańczyk

   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza - Paweł Ścigalski

   Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Piotr Kempf

4. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie na temat odpadów innych niż niebezpieczne na składowiskach ArcelorMittal Poland S.A. w Nowej Hucie.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie - druk nr 423..

Zaproszeni goście:

   Radny Miasta Krakowa - Łukasz Maślona

6. Sprawy bieżące.

7. Oświadczenia, komunikaty.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


2019-06-19 ŚR 14:00 sala Dietla UMK Plac Wszsytkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg, wniosków i petycji oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego - Łukasz Franek

   Dyrektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej - Monika Augustyniak

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.

2019-06-26 ŚR 08:00 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg, wniosków i petycji oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Marcin Hanczakowski

   Dyrektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej - Monika Augustyniak

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Promocji i Turystyki


2019-06-27 CZ 15:30 sala 303 UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. 1.Budowa wizerunku Krakowa, jako miasta innowacji i przedsiębiorczości.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji - Katarzyna Wysocka

   Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej. - Rafał Perłowski

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2019-06-27 CZ 15:30 sala 303 UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. 1.Budowa wizerunku Krakowa, jako miasta innowacji i przedsiębiorczości.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji - Katarzyna Wysocka

   Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej. - Rafał Perłowski

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Główna


2019-07-01 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Omówienie porządku obrad XXI sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 10 lipca 2019 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Antoni Fryczek

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.