BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie, zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Przebudowa i rozbudowa budynku głównego o dźwig-platformę towarową wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie”

Szczegółowe warunki znajdują się w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe.

Załącznik_1.

Załącznik_2.

Załącznik_2a.

Załącznik-A.