Przyjmowanie wniosków w sprawie Krakowskiej Karty Rodzinnej i Karty Dużej Rodziny począwszy od 1 października 2018 r. – zmiana lokalizacji.

 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że dodatkowo utworzone stanowisko do obsługi kart rodzinnych na os. Zgody 2 funkcjonuje, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, wyłącznie do końca września 2018 r., w godzinach od 7.40-15.30.

Począwszy od 1 października 2018 r. wnioski o Krakowską Kartę Rodzinną i Kartę Dużej Rodziny realizowane będą na specjalistycznych stanowiskach w lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa przy:

 

ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2, w godzinach od 7.40-15.30 (całoroczne stanowiska).


Informacja telefoniczna: 12 616-50-50.