Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów przewidzianych do realizacji w ramach V edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ze stanem realizacji poszczególnych zadań.

 

WYKAZ PROJEKTÓW