BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych nr 11

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 wchodzą:

  • Przedszkole Specjalne nr 3 (z zespołem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci),
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6.

Siedziba Zespołu mieści się przy al. Dygasińskiego 25. W tymże budynku znajduje się przedszkole, zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz większość klas Szkoły Podstawowej. Część klas szkoły podstawowej (w tym 2 oddziały gimnazjalne) oraz szkoła przysposabiająca do pracy mają swoją siedzibę przy ul. Dobczyckiej 20, zajmując jedno skrzydło budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 55.

 

 
Zespół Szkół Specjalnych nr 11
al. Dygasińskiego 25
30-820 Kraków
tel./faks: +48 12 659 15 12
e-mail: sekretariat@zss11.krakow.pl
www.zss11.krakow.pl

REGON: 356790466
NIP: 679-279-39-69
Przedszkole Specjalne nr 3
al. Dygasińskiego 25
30-820 Kraków
tel./faks: +48 12 659 15 12

REGON: 121315738
NIP: 679-304-76-71
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150
al. Dygasińskiego 25
30-820 Kraków
tel./faks: +48 12 659 15 12

REGON: 350379971
NIP: 679-20-95-745
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy nr 6

ul. Dobczycka 20
30-620 Kraków
tel./faks: +48 12 265 72 61

REGON: 120095878
NIP: 679-28-79-731