BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Procedura przyjęcia dziecka do szkoły