BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Statuty:

  1. Statut Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 - tekst ujednolicony 2017
  2. Statut Przedszkola Specjalnego nr 3 - tekst ujednolicony 2017
  3. Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150 - tekst ujednolicony 2017
  4. Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6 - tekst ujednolicony 2017

 

W związku z reformą ustroju szkolnego, Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę nr LXVIII/1678/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

W wygaszanych oddziałach gimnazjalnych obowiązuje statut dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 62:

 

  1. Statut Gimnazjum Specjalnego nr 62 - tekst ujednolicony 2017

 

Poprzednie wersje statutów

  1. Zespół Szkół Specjalnych nr 11
  2. Przedszkole Specjalne nr 3

  3. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150

  4. Statut Gimnazjum Specjalnego nr 62
  5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6