BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Specjalnych nr 11
Symbol: ZSS11
Adres: al. Dygasińskiego 25, 30-820 Kraków
Telefon: +48126591512
Faks: +48 12 659 15 12
Email: sekretariat@zss11.krakow.pl
WWW: http://www.zss11.krakow.pl
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka?formSubId=zss11&serviceId=SC:20942&formName=d25pb3Nlaw==&kupName=d25pb3Nlaw==
NIP: 6792793969
REGON: 356790466
Zakres działania: Szkoła obejmuje wieloprofilową edukacją, terapią, opieką i wychowaniem dzieci i młodzież od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do 24 roku życia. W przypadku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim zapewniamy indywidualne lub zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, które organizuje się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Sowa, e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl
Sekretariat czynny: 7.30 - 15.30
Władze:
Dyrektor:  Paweł Szczawiński
Wicedyrektor:  Teresa Woźniczka
Wicedyrektor:  Jolanta Szwiec-Kolanko
Sekretarz szkoły:  Iwona Wróbel

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki