BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 97

 

 


 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 97 W KRAKOWIE

im. Joachima Lelewela

 

  

Zapraszamy również na stronę naszej Szkoły www.sp97.krakow.pl

 

 

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.